søndag, maj 19, 2024

Hastværk er lastværk – og dog?!

Kim Hornbech, skolebestyrelsesformand, Sortebakkeskolen
Jeppe Ugilt Hansen

Af Kim Hornbech (Liste C)
og Jeppe Ugilt (Liste V)
Onsdag den 1. september var der borgermøde i Kig Ind i Nørager, og et flot fremmøde diskuterede ivrigt, hvordan man kan løse de trafikale problemer i krydset Bredgade og Mejlbyvej. Mange gode forslag var i spil, og også en række billige forslag kom på bordet. 

Udfordringen består umiddelbart i, at der kun er afsat 2 mio. kr. til trafikforbedringer i Nørager, og det kan kun give en række mindre forbedringer i form af skiltning, skærpelse af trafikbump og opmaling af felter. Imidlertid var der ikke meget tiltro til de billigste løsninger, og den udbredte stemning på mødet var da også, at man skal sigte efter den rigtig løsning; også selv om denne løsning måske ikke ligger lige om hjørnet. 

En god løsning kunne måske være at bygge en rundkørsel, men da husene ligger, som de nu ligger, er der meget dårlig plads, og derfor er det nødvendigt at købe en række huse for rive dem ned. Det er dyrt, og måske er det ikke umiddelbart den optimale løsning for de bløde trafikanter.

En anden løsning kunne være forskyde krydset – og dermed gøre det til to T-kryds. Nøragervej ville så skulle ramme mod syd således, at den rammer Løg-størvej nær helleanlægget. En sådan løsning er heller ikke billig, men vil trække byen ud, sprede trafikken og også gøre skolevejen for de mindste mere sikker.

Uanset hvilken løsning, der vælges, er det dog en forudsætning, at der erhverves nogle arealer. Det gælder uanset om det er en rundkørsel, et T-kryds, et lyskryds eller en helt fjerde løsning. Vigtigst er det dog at det bliver en god og fremtidssikret løsning med fokus på såvel effektiv trafikafvikling som bedst mulig sikkerhed for de bløde trafikanter.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler