torsdag, juli 18, 2024

Rørbæk Omsorgshjem holdt succesfuldt åbent hus

NØRAGER: Der var stort ryk-ind, da Rørbæk Omsorgshjem (med adresse i Nørager) forrige lørdag havde indbudt til åbent hus. Ca. 250 gæster havde taget imod invitationen til i det skønne sensommervejr at blive vist rundt og få fortalt om denne nye ’virksomhed’ i Nørager by. 

Arrangementet startede i et stort opstillet telt, hvor der blev budt på kaffe m.v., og hvor omsorgshjemmets leder, Heidi Pors, bød velkommen og rettede en stor tak til naboer og andre borgere i lokalsamfundet for den modtagelse, som hjemmet havde fået i Nørager, hvor man i februar i år er flyttet ind i byens nedlagte kommunale plejehjem, der er renoveret og ombygget til det nye formål.

Heidi Pors fortalte kort om omsorgshjemmets historie og formål. Omsorgshjemmet er oprindeligt startet i den nedlagte skole i Stenild. Det blev senere udvidet med en afdeling i Rørbæk og Gravlev for til sidst at blive samlet i Rørbæk, deraf navnet Rørbæk Omsorgshjem.

– Selvom vi nu er flyttet til Nørager, så har vi valgt at fastholde navnet Rørbæk Omsorgshjem, da vi er kendt og respekteret under dette navn rundt om i hele Danmark, fortalte Heidi Pors og gav hermed forklaringen på det navn, som mange i Nørager vist har undret sig over. Og det er jo fra de danske kommuner, at omsorgshjemmet henter sine beboere.

Også omsorgshjemmets bestyrelsesformand, Poul Larsen benyttede lejligheden til at takke for den modtagelse, som man har fået i Nørager, og at Nørager på den måde har fået en god anvendelse af de bygninger, som tidligere har været benyttet som kommunalt plejehjem.

Og det er helt givet, at også byens borgere kan glæde sig over, at der nu er fundet en god anvendelse af det tidligere kommunale plejehjem og de beskyttede boliger, som hørte med hertil. Det betyder samtidig, at de arealer, der tidligere udgjorde byens anlæg fortsat kan anvendes ikke blot af de nye beboere, men af alle, der har lyst til at spille minigolf.

I det hele taget udtrykte både Heidi Pors og Poul Larsen en interesse i et godt samspil med byen. Blandt andet blev det oplyst, at der snart vil blive danne en støtteforening, som yderligere kan medvirke til at udbygge samspillet med byens borgere.

Efter kaffe og velkomst m.v. blev de besøgende vist rundt i omsorgshjemmet, og flere beboere benyttede endda lejligheden til at byde inden for og at give udtryk for deres glæde over deres nye bosted.

Arrangementet sluttede med en minigolf-turnering og servering af kartoffelsalat og frikadeller samt pølser for de mange fremmødte gæster.

Rørbæk Omsorgshjem er et botilbud for mennesker, som i mange år har levet med et misbrug af alkohol og medicin og/eller stoffer, og som derfor har vanskeligt ved at klare sig i egne hjem. Omsorgshjemmets tilbud er specielt rettet mod mennesker, som er motiveret for at stoppe misbruget, og som er åbne over for personlig udvikling, således at deres fremtid kan forme sig anderledes ind hidtil.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler