torsdag, april 18, 2024

Stor interesse for boligprojekt

Der har som ventet vist sig stor interesse for det kommende boligprojekt på de arealer, som hidtil har været benyttet til Fruekilde-gartnerierne.

NØRAGER: Flere har således henvendt sig til undertegnede (Søren Christensen, Anlægsvej 30) for at høre nærmere og spurgt om muligheden for at lade sig skrive op på en interesseliste. Og det er man meget velkommen til, hvor man samtidig kan få tegninger over boligernes indretning. Som tidligere omtalt her i avisen er det Ejendomsselskabet Salling A/S, der har købt de to gartnerier. Virksomheden overtager de to gartnerier den 1. juli næste år, og derefter går byggemodningen i gang. Der vil således formentlig gå 2 år, inden de første boliger er klar til udlejning. 

Det er dog kun halvdelen af området, der i første omgang er indarbejdet i kommuneplanen, mens den anden halvdel forventes indarbejdet, når første etape er ved at være afsluttet. Og det er alene første etape, der vil omfatte 25 boliger i tre forskellige størrelser (86, 99 og 119 kvm.)

Boligerne er privat finansieret og opføres dermed uafhængig af de kvoter, som gælder for offentlig støttede boliger (almene boliger og andelsboliger).

Der er allerede udarbejdet færdige byggeplaner for det kommende boligprojekt. Forinden byggeriet kan gå i gang skal de eksisterende drivhuse fjernes, og det vil ske i foråret 2022. Og umiddelbart efter 1. juli 2022, hvor selskabet overtager de to gartnerigrunde, går byggemodningen i gang.

Det er det areal, der er indarbejdet i kommuneplanen, som bliver bebygget i første omgang, men når dette byggeri er ved at være afsluttet, forventer selskabet, at den resterende del af området bliver indarbejdet i kommuneplanen, og at der her kan opføres yderligere ca. 25 boliger.

Det kommende boligområde, der er beliggende tæt på både skole og idrætshal samt byens butikker, vil naturligt få navnet Fruekilde. 

Illustrationen her viser placeringen af de første 25 rækkehuse i det kommende boligområde ”Fruekilde”.

Som byrådsmedlem Jeppe Ugilt udtalte, da planen i sin tid blev offentliggjort, så er det ”en fantastisk mulighed for at få omdannet et centralt beliggende område i Nørager til attraktive lejeboliger. Man har mange steder set, at når gartnerier ikke længere er i drift, kan det resultere i tomme drivhuse, der står og forfalder i mange år, og derfor synes jeg, at det er flot, at familien Fruekilde har grebet muligheden for at medvirke til en byfornyelse. Selv om det altid er trist, når noget lokalt erhverv lukker ned, så åbner det her mulighed for et nyt spændende område i Nørager, der forhåbentlig på sigt kan udvikles endnu mere”.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler