onsdag, maj 29, 2024

Så fik Nørager en bypark

Her er et hold af lokale ildsjæle i gang med afsluttende beplantning og udlæg af rullegræs. Til højre i billedet ses Johnni Kristensen, der deltog aktivt i arbejdet sammen med flere af sine familiemedlemmer.

NØRAGER: Som det er annonceret andetsteds i denne avis, så indbyder Nørager Borger- og Håndværkerforening til indvielse af Nørager Bypark førstkommende lørdag. Her vil foreningens formand, Sussi Lem, fortælle lidt om parkens tilblivelse og om den parathed, der har været fra både fonde og lokalbefolkning til at bakke økonomisk op om projektet.

Det er Johnni Kristensen fra Portspecialisten, der har fostret ideen til etablering af en bypark på den plads, der blev frigjort, da man fik fjernet den bygning, som tidligere har rummet en kendt manufakturforretning. Baggrunden for projektet var, at den tidligere så markante bygning  var forfaldet mere og mere efter, at butikken var nedlagt og bygningen herefter var overtaget af skiftende ejere.

Ideen blev godt modtaget hos Nørager Borger- og Håndværkerforening, og en snæver arbejdsgruppe kastede sig i lag med at søge økonomisk støtte fra såvel fonde som lokalbefolkning. Og det lykkedes relativt hurtigt at fremskaffe de nødvendige ca. 600.000 kr.

Ikke mindst vakte det opmærksomhed, at byens borgere, foreninger og virksomheder tilsammen  støttede projektet med godt 180.000 kr. Det vidner om, at det er et projekt, som har byens opbakning. Bemærkelsesværdigt er det også, at alle, som havde givet et forhåndstilsagn om støtte, også fulgte det op med at indbetale de lovede beløb, da regningen skulle betales.

Ikke uventet var den størst bidragyder ’udefra’ Jutlander Fonden Hobro med 150.000 kr. Herudover var der støtte fra Norlys Vækstpulje med 100.000 kr. og Velux Fonden med 50.000 kr. Endelig var der støtte fra Lokalrådet for Nørager og Rørbæk og fra Fonden Himmerland.

Byparken er designet af landskabsarkitekt Henning Christensen, Silkeborg, der er tidligere Nørager-dreng som søn fra Grethe og Søren Christensen, og parken er anlagt af Skårup Anlæg. Idemanden bag projektet, Johnni Kristensen, har stået for ledelsen af hele etableringsprojektet.

Et meget, meget vigtigt og værdifuldt tilsagn fik borger- og håndværkerforeningen fra byens ’Vedligehold’, som har påtaget sig ansvaret for pasning af parken. Deltagerne i Vedligeholdet udfører i forvejen et stort og påskønnelsesværdigt arbejde med at renholde og forskønne vor by. Endelig har Rebild Kommune støttet projektet ved for et symbolsk beløb på 25.000 kr. at overdrage arealet til borger- og håndværkerforening.

Her studerer den lokale arbejdsgruppe planerne for en bypark. Fra venstre er det Sussi Lem, Johnni Kristensen, Lasse Leth og Søren Christensen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler