torsdag, juni 13, 2024

150 til indvielse af Nørager Bypark

Projektets hovedsponsor var Jutlander Fonden Hobro med 150.000 kr. Fra venstre ses Sussi Lem, Poul Erik Larsen (bestyrelesmedlem fra Jutlander Fonden Hobro), Johnni Kristensen. Portspecialisten (idèmand til projektet), og Poul Søndberg (formand for Jutlander Fonden Hobro).

NØRAGER: Godt 150 mennesker deltog i lørdags i indvielsen Nørager Bypark. Her bød formanden for Nørager Borger- og Håndværkerforening, Sussi Lem, velkommen til de mange mennesker og fortsatte derefter med at fortælle om parkens tilblivelse. 

Ideen til etablering af byparken kom fra Johnni Kristensen, Portspecialisten. Parken er tegnet af en tidligere Nørager-dreng, Henning Christensen, der er landskabsarkitekt med egen tegnestue i Silkeborg. Og den er etableret af Skårup  Anlæg.

Sussi Lem fortalte videre, at parken har kostet ca. 600.000 kr., og at disse penge er kommet ind via støtte fra fonde samt lokalsamfundet. Den største enkelt-donation fra fonde er på  150.000 kr., og den kommer fra Sparekassen Hobro Fonden, som tidligere har støttet adskillige initiativer i Nørager. 

Sussi Lem fremhævede i sin tale især, at det er lykkedes at indsamle i alt godt 180.000 kr. fra foreninger, virksomheder og enkeltpersoner i Nørager. Endelig fremhævede hun, at en af forudsætningerne for, at man i det hele taget turde gå i gang med projekter var, at den lokale gruppe ”Vedligehold” havde givet tilsagn om at passe parken,

Efter talen blev der budt på pølser samt øl og vand til de mange deltagere.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler