lørdag, juli 20, 2024

Simested Å – en å med masser af rig mulighed for fiskeri

 

Færdes man mellem Ravnkilde og Nysum kan man opleve et sjovt naturfænomen. Med ganske få 100 meters afstand kan man finde udspringet til Simested Å og Lindenborg Å.
De to åer løber på grund af højdeskellet mod hver sin retning. Lindenborg Å løber mod nord, og Simested Å løber mod syd. 

Fra Ravnkilde løber Simested Å mod syd og passerer Stenild, Aalestrup, Borup Hede ved Møldrup inden den efter cirka 50 km løber ud i Hjarbæk Fjord nord for Skals.

Bredden af Simested Å variere mellem 3 og 8 meter, og har en fin strøm. På store strækninger af vandløbet løbet det mellem enge og uopdyrkede arealer.
Vandføringen har en vandføring på omkring 2000 m³/s tæt ved udløbet i Hjarbæk Fjord.

Simested Å er kendt for at være et af de bedste fiskesteder for havørred i Danmark. Bestanden af havørred er især kendt for at være særligt store.Der er samtidig en meget fin bestand af bækørreder.

En af de mest spændende steder på åens forløb er omkring Borup Hede. Her kan man i landskabet se spor efter Hærvejen. Der er også her fundet spor efter en af de ældste træbroer i Danmark, der blev etableret tilbage i vikingetiden.
På Borup Hede kan man også finde et par gravhøje, der har de meget sigende navne Galgehøj og Tinghøj. Her fortæller navnene tydeligt om den tidligere brug af disse gravhøje.

Det er fascinerende at stå ved det lille vandløb ved Ravnkilde og så forstille sig, at det 48 km senere løbet ud i Hjarbæk Fjord med omkring 2000 liter vand i sekundet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler