torsdag, juli 18, 2024

Søndagens tekst

På søndag den 17. oktober er det 20. søndag efter trinitatis og evangeliet er fra Matthæusevangeliet kap. 22 vers 1-14.

Af Svend Schultz-Hansen
”Rejsen er slut, når de elskende mødes”, synger narren i skuespillet ”Helligtrekongeraften”. Bibelen kan læses på samme måde med lange rækker af forviklinger inden de elskende, Gud og menneske, mødes og forenes.

”Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: ”Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup”. Ingen af de indbudte ønskede at deltage, men derfor kunne brylluppet vel godt holdes?  Nej, uden gæster intet bryllup!

Atter sender kongen forgæves sine tjenere ud. Ordet evighed betyder, at Guds kærlighed altid er den samme utrætteligt, uforanderligt, og derfor aflyses brylluppet da heller ikke denne gang.

Tredje gang sender kongen sine tjenere ud for at byde mennesker ”utøjet på jordskorpen”, som Nietzsche ærbødigt kalder os, til bryllup. ”Disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fyldt af mennesker”. 

Med den fyldte bryllupssal falder lys fra Himlen ind over fortællingen, og vi ser, at fortællingen er en lignelse, et billede af Guds rige og vilje. Gæsterne er vigtige, for gæsterne er bruden!   Jesus er brudgommen, men bruden, ja, det er gæsterne, dig og mig.

Alle er indbudte, også de gode, om en læser skulle høre til dem, og alle vi andre. Kongen indbyder de onde, de fejende flotte, de feje, de afsindige og de tungsindige, de trygge og de truede, alle er indbudte. Om man er værdig til at være brud. afgøres således ikke af om hjertet er godt eller ondt, men om hjertet siger ja eller nej til festen.

”Men da kongen kom ind for at hilse på gæsterne, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på”, og han blev smidt ud. 

Bryllupsklæderne, brudens dragt, er bodsdragten, ikke den ydre, men den indre bodsdragt, hjertets bøn om alle vore synders nådige forladelse. Uden denne bøn, bærer gæsterne ingen bryllupsdragt. Og ved porten til den himmelske bryllupssal spørges ikke efter andet end denne dragt, bodsdragten, brudens kjole, sæk og aske. Den alene passer sig for bruden ved den himmelske bryllupsfest.

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler