torsdag, juli 18, 2024

Ældreråd – Seniorråd

Jette Gaarde, tidligere medlem af sammenlægningsældrerådet
og derefter otte år i Rebild Kommunes ældreråd.

Det er kolossalt skuffende, at der har været fredsvalg til Ældrerådet i Rebild Kommune.

Kun otte personer har fundet det vigtigt at opstille til valget til det lovpligtige ældreråd, der skal høres i alle sager, der vedrører ældreområdet. Formålet er at sikre ældre borgeres indflydelse på de ældrepolitiske spørgsmål, der vedtages af kommunen.

”Ældre” er man, når man er fyldt 60 år. Men det er ikke ensbetydende med, at man (som mange opfatter det) pr. definition er svag og sårbar og kræver særlig pleje og omsorg. Blandt seniorerne (60+) er der flest, der er helbredsmæssigt, socialt og økonomisk stærke. I erhvervslivet er der efterspørgsel på seniorkompetencerne (alle de egenskaber og færdigheder, som udvikles i løbet af voksenlivet  og arbejdskarrieren).

I Rebild Kommune er der et mangfoldigt og engageret frivilligt arbejde på mange forskellige områder. Det er et udtryk for, at der er mange, som har energi, overskud, holdninger og idéer til at bruge deres kompetencer som seniorer.

I fremtiden vil der være forholdsvis færre personer med demens, men samtidig er der forholdsvis flere, der døjer med sygdom, nedslidning og tab af funktionsevne. Det er en samfundsmæssig (kommunal) opgave. Ældrerådet kan have indflydelse på, hvordan kommunen løser disse opgaver. En af opgaverne er at stimulere disse borgere mentalt, fysisk og socialt. Der er meget frivilligt arbejde på ældrecentrene og gennem forskellige organisationer. Måske er det en mulighed at gøre det frivillige arbejde mere målrettet til enkeltpersoner?

Samtidigt bør ældrerådet også være med til at støtte initiativer, der vedligeholder og fremmer de ikke-svagelige borgeres sociale, kognitive og motoriske færdigheder. Både hjerne og krop skal ”trænes” livet igennem f.eks. gennem kulturelle tilbud som motion og musik. Det vil være en god forebyggende indsats.

Ser man på de, der er er over 60 år, som en helhed, vil det sikkert vække større interesse for ældrerådets arbejde ved at udskifte navnet Ældrerådet med navnet Seniorrådet. Vi har brug for seniorkompetencerne. Derfor er det ærgerligt, at der ikke var flere, der ville stille op til ældrerådsvalget.

PS. Læs selv ”Godt nyt om gamle hjerner” af Henning Kirk. (Hjerneforsker).

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler