lørdag, april 20, 2024

Ældreråd – Seniorråd!

Af Thorkild Bækkelund, Rafns Alle, Støvring, fremtidigt medlem af ældrerådet.
I forrige uge havde Jette Gaarde et indlæg her i avisen, hvor hun udtrykte forskellige meninger – bl.a. om det netop overståede valg til Ældrerådet.

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig skuffelsen over at det blev fredsvalg. Jeg havde set frem til en ”valgkamp”, hvor vi kandidater kunne udtrykke meninger og holdninger til ældreområdet. Et område med mange udfordringer der er inden for de mange grene af ældres udfordringer. Flere og ikke færre demente, nye plejehjemsafsnit bliver taget i brug og besparelser i det netop vedtagne budget. Sådan blev det ikke.

Det nuværende ældreråd udførte, i samarbejde med Rebild Kommune, et godt arbejde for at gøre opmærksom på ældrerådsvalget. Spørgsmålet, som man bør stille er, hvad gjorde de mange frivillige organisationer med relationer til ældreområdet? Hvor var Ældresagen, pensionistsamvirket og seniorerne i vor kommune? Mit svar er, ingenting og ikke tilstede.

At der kun er valgt otte medlemmer i det kommende ældreråd, mener jeg ikke får nogen betydning. Otte personer arbejder lige så godt som ni. Der er en god geografisk spredning på medlemmernes bopæl samt en fornuftig sammensætning med tre tidligere medlemmer og fem nye. 

Jeg er overbevist om, at det vil give en god dynamik i det kommende ældreråd eller om det skal kaldes seniorråd, har nok ikke den store betydning. Det er samarbejdet, som vil skabe resultaterne og jeg er enig i, at der er rigtig mange områder der både skal behandles, men også flere, som ældrerådet skal fremsætte forslag til.

Jeg ser frem til arbejdet, uanset hvordan det er valgt.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler