søndag, juni 16, 2024

Sammen gør vi handicap mindre – og det er faktisk ikke så svært

Af Henning M. Thygesen, kandidat på Den Sociale Fælleliste, Støvring
Spareøvelser, ventetid, dårlig tilgængelighed, kassetænkning – alt sammen er med til at gøre hverdagen lidt mere besværlig for de af vore borgere, der allerede kæmper med andre fysiske eller psykiske udfordringer.

Vi kender alle et menneske med handicap. Det kan være din far, som er ved at miste synet, det kan være din søster, som er ordblind.

I Dansk Handicaporganisationer tæller vi 35 forskellige handicap, og for alle gælder, at en u-inviteret partner er flyttet ind i din dagligdag. Som kommune bør vi være forpligtiget til at sørge for at gør handicap mindre. Vor kommune bør være fuldt tilgængeligt og i samspil med borgere, om du ankommer på egne ben eller i kørestol. Vi er faktisk ikke så ringe til at sørge for at kommunens bygninger efterlever reglerne for fysisk tilgængelighed, så vi er godt på vej.

Men hvad er tilgængelighed. Det er ikke blot, at der er installeret en rampe eller en elevator, så alle kan rundt i vore kommunale bygninger. Det er også farbare stier i vor natur, eller veje og lyskryds, der mulige at passere. Det er opkørsler til fortovet, så kørestolen ikke vælter bagover, og det er handicap p-pladser som kun benyttes at de borgere, de er lavet til.

Tilgængelighed er også at møde borgere på lige vilkår og indbyde til samskabelse og samarbejde, når borgeren tager kontakt til kommunen. Tilgængelighed er også, at vort personale uddannes til at kende til de enkelte handicap og hvad der kræves for at håndtere disse. 

Sammen kan vi gøre handicap mindre. Vi kan sikre den rette genoptræning, så du om muligt hurtigt kommer tilbage din vante hverdag. Vi kan sikre, at der et tilpas antal af voksne og ressourcer tilstede i vore skoler således vore børn med større eller mindre handicap kan deltage på lige vilkår med andre børn. Vi kan sikre at vore ansatte får tilbudt den kompetence og undervisning, der gør dem i stand til at løse sagsbehandling og gøre dette sammen med borgeren. Vi kan sikre ressourcer og muligheder for oprettelse af fællesskaber, hvor alle kan deltage på sit niveau. Vi kan sikre at sagsbehandlingstider minimeres og alt det kan vi gøre sammen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler