søndag, april 21, 2024

Vi skal have et Headspace til Rebild Kommune

Af Torsten Topbjerg, byrådskandidat for Radikale Venstre i Rebild kommune, Støvring.
Børn og unge, har i dag mere mistrivsel end for blot otte år siden. Den psykiske mistrivsel blandt unge vokser. Flere børn og unge får en psykisk diagnose. Børn er mindre fysisk sammen med vennerne. Og børn og unges trivsel daler i skolerne i Rebild Kommune. Man kunne tro, at det kun var udsatte eller mindre dele af de unge der havde det dårligt. Desværre siger undersøgelser at helt op til næsten hvert fjerde barn og ung, har det dårligt mentalt.

Flere unge mellem 15 og 20 år, har følt sig ensomme, kede af det og isoleret under Corona nedlukningen. På landsplan har 63% af pigerne og 52% af drengene i denne aldersgruppe, vist tegn på mistrivsel samt at de ofte har følt sig ensomme under nedlukningen. Allerede inden nedlukningen så det desværre skidt ud. Corona’en har bare gjort det værre. Andelen af unge 16-24-årige, der har dårligt mentalt helbred, er steget fra 12% til 18,3% fra 2010 til 2017. Blandt pigerne var tallet alene 23,8% i 2017.

Det er tydeligt, at vi må tænke nyt for at hjælpe vores børn og unge. For vi bliver nødt til at tage den generelle udvikling af mistrivsel blandt vores unge alvorligt. Vi kan ikke bare slå det hen. Nogle vil have brug for professionelles hjælp. En stor gruppe, vil dog have stor hjælp og glæde af det tilbud som Headspace f.eks. kan levere. Et tilbud om nogen at tale med for alle børn og unge mellem 12 og 25 år. Drevet af frivillige som tager snakken med de unge. Herunder om der er brug for hjælp til den unge andre steder fra.

Headspace har en afdeling i Aalborg, Hjørring og snart også i Hobro her i Nordjylland. Erfaringen er her, at samspillet mellem netop kommune, sundhedsvæsen og Headspace fungerer godt. Man kan forskellige ting og supplerer hinanden godt. Man bliver derved i stand til meget bedre at hjælpe børn og unge samlet set end med kun et offentligt tilbud.

For at få en afdeling af Headspace til Rebild Kommune. Der kan være tale om en afdeling drevet af Headspace som sådan men også vores egen tilpasning som kunne drives af det lokale Frivillighedscenter. Det giver mening på så mange måder. Ikke mindst når vi tænker på hvad vi kan gøre for at hjælpe med ift den stigende mistrivsel blandt vores børn og unge.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler