torsdag, juli 18, 2024

Boligprojektet Fruekilde en succes

NØRAGER: Det kommende boligprojekt Fruekilde i Nørager synes allerede nu af blive en stor succes. Selvom der vil gå op mod to år, inden de nye rækkehuse vil stå klar til indflytning, så har 14 allerede nu valgt at lade sig skrive op til en af boligerne. Og med et projekt, der omfatter 25 boliger, er det mere end halvdelen, der allerede nu er lagt billet ind på.

Der er dog ikke tale om bindende aftaler, men uforpligtende interessetilkendegivelser, der betyder, at de interesserede til sin tid får lejlighed til at vælge bolig i den rækkefølge, som de har valgt at lade sig skrive op, fortæller initiativtageren til projektet, Søren Christensen, der tager mod folks ønsker om at blive skrevet på til en bolig i det nye område.

Samtidig med, at folk lader sig skrive op, får de udleveret et tegningsmateriale, der viser, hvordan boligerne er indrettet samt fotos af ejendomsselskabets tidligere boligprojekter, der er opført i samme stil, som tilfældet bliver i Nørager.

Som det tidligere har været omtalt i Nørager Avis, så er det gartnerierne Fruekilde, der nedlægges, idet Salling Ejendomsselskab A/S har købt hele området til overtagelse 1. juli næste år. Inden denne dato skal de to gartneriejere have fjernet deres drivhuse, og umiddelbart efter overtagelsen vil ejendomsselskabet igangsætte byggemodningen og derefter opføre de 25 lejeboliger i tre forskellige størrelse: 89, 98 og 119 kvm.

Bygherren oplyser, at man har haft et fint samarbejde med Rebild Kommune om projektet. Kommuneplanen er godkendt, og man er i øjeblikket i gang med den lokalplan, som skal give endeligt grønt lys for projektet. Den forventes at være klar til offentliggørelse i det kommende foråd.

Det er kun halvdelen af de erhvervede arealer, som kan bebygges i første omgang, da man ikke har kunnet få hele området med i kommuneplanen på en gang. Men når bygningerne er opført og beboet, forventer selskabet, at den resterende del af arealerne kan indgå i kommuneplanen, hvorved der vil blive plads til yderligere ca. 25 boliger.

Billederne er hente fra et tidligere tilsvarende boligprojekt, som Salling Ejendomsselskab A/S for få år siden har opført i Balling på Salling.

Man vil altså her få et helt nye og meget velbeliggende arealerne omdannet til et helt nyt og attraktivt boligområde tæt på skole og idrætsfaciliteter samt ikke mindst til indkøbsmuligheder.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler