lørdag, juli 13, 2024

Hvor er retssikkerheden i Rebild Kommune?

Af Sidsel Brøndberg Simonsen, kandidat til KV21,Den Sociale Fællesliste. 

52 %. Tallet siger dig nok umiddelbart ikke meget, eller også er du og din familie netop en del af denne statistik. De 52 % dækker over den omgørelsesprocent for kommunale afgørelser, hvor Ankestyrelsen i 2020 vurderede, at kommunens oprindelige afslag på at yde hjælp og støtte til børn med et handicap skulle omgøres.

Stikprøver på national plan har endvidere vist, at der var alvorlige og mange fejl også i sager, der ikke var blevet anket – altså eksempelvis de sager, hvor familierne ikke har flere ressourcer til at kæmpe ”imod systemet”. 

Når en sag behandles hos Ankestyrelsen, modtager  borgeren i hovedreglen ingen hjælp. Ventetiden kan være lang, helt op til 1-2 år hvis sagen hjemvises flere gange.  

Rapporten ”Retssikkerhed for udsatte borgere ” fra Advokatrådet peger på, at der mangler retssikkerhed for udsatte borgere med nedsat funktionsevne eller handicap, når de søger kommunen om hjælp. 

I Rebild kommune har man netop uddelegeret til udvalgene, og det betyder derfor, at der i Rebild Kommune i årevis er handlet i strid med lovgivningen – og det er dybt bekymrende for retssikkerheden.  Den samlede kommunalbestyrelse drøfter altså ikke hvad der muligvis kunne lægges til grund for de pågældende omgørelsesprocenter, og hvad der allerede er iværksat eller kunne iværksættes for at nedbringe omgørelsesprocenterne og dermed understøtte borgernes retssikkerhed. Derudover bør det sætte tanker i gang hos os alle, i forhold til om hvordan det ser ud på andre retsområder. 

Jeg mener, som rapporten fra Advokatrådet også foreslår, at politikere på kommunalt niveau bør have flere drøftelser omkring hvilket niveau af fejl der er acceptabelt, og indføre en form for egenkontrol af sagsbehandlingskvaliteten. Egenkontrol vil bidrage til, at de lokale politiske beslutningstagere har et kvalificeret grundlag for at kunne være med til at skabe positiv udvikling på området. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler