lørdag, juli 13, 2024

Et rigt forenings- og kulturliv med lige mulighed for alle

Af Poul Erik Nørnberg, byrådsmedlem og kandidat, Socialdemokratiet

Kultur er en kilde til fornyelse og inspiration, men det er også det kit, der binder os sammen som nation. Det er ofte igennem kulturelle oplevelser, kunst, idræt og i foreningslivet, at vi som danskere finder fællesskab. Idræts- og foreningslivet er en central del af det danske demokrati, hvor alle uanset alder eller økonomisk formåen skal kunne engagere sig. Det frivillige foreningsarbejde er med til at styrke den sociale sammenhængskraft og vi skal være stolte af, at så mange i vores samfund vil gøre en forskel for andre ved at være aktive i en forening eller frivillige.

Et attraktivt kultur- og foreningsliv understøtter både sundhed og bosætning. Med en decentral struktur opleves kultur-, forsamlingshuse og lokale foreninger som en vigtig del af fællesskabet og altid i nærheden. Gode frivillige kræfter samler på bedste vis trådene lokalt og skaber liv og udvikling i de mindre bysamfund. Kulturhusene i de større byer skaber store oplevelser for et stort publikum med et varieret udbud af underholdning med populære kunstnere. Overalt i kommunen er der talrige foreninger drevet af frivillige ildsjæle som giver rigtig mange mennesker oplevelser og mulighed for en meningsfyldt fritid. Rammerne for deres indsats skal være til stede og fungere.

Kulturelle begivenheder i Rebild har bredt sig langt ud over kommunegrænsen og gennem flere år har Opera i Rebild tiltrukket et stort publikum og dette musikalske fyrtårn kan i samarbejdet med Aalborg Operafestival vokse sig endnu større, ligesom vores lokale Kulturuger som samler og viser vores kulturelle formåen på tværs af kommunen ligger fast i kulturlandskabet. Med den store fokus på de 17 verdensmål og bæredygtighed er der fornyet interesse om Klima Rebild som gennem flere år har være et godt grønt brand for Rebild Kommune som nu sammen med foreningen Vild med Rebild bevæger os alle i en grønnere og vildere retning.

Der er stor forskel på land og by, men overalt er der lokale fællesskaber og engagerede frivillige som får et mangfoldigt kultur- og fritidsliv til at blomstre og derved sikrer udvikling og sammenhængskraft. Med etableringen af Frivilligcenteret understøttes frivilligheden i kommunen og vores ambition om at styrke fællesskabet og støtte de gode initiativer med fokus på en bæredygtig udvikling. Godkendelse af nye projekter i Øster Hornum, Haverslev, Aarestrup, Blenstrup og STUBhuset betyder en fremtid med bedre lokale rammer og flere muligheder. Rammer og muligheder som de mange frivillige ser frem til at udfylde.

Når vi samler trådene i det kulturelle netværk, fremstår et stærkt og mangfoldigt kultur- og foreningsliv som en kæmpe gevinst for fællesskabet. Det skal vi understøtte og udvikle, således endnu flere får mulighed for at være en del af vores FÆLLESSKAB.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler