onsdag, maj 29, 2024

Kirken i Kongens Tisted – et spændende sted udenfor

Kører man fra Nørager og mod Aars, så kommer man efter godt 5 kilometers kørsel forbi en traditionel hvid dansk landsbykirke, og en henvisning til det lidt specielle bynavn ”Kongens Tisted”.

Kirken er en traditionel dansk kirke fra middelalderen, hvor det ikke umiddelbart virker som om der er noget specielt.

Men bruger man lidt tid, så kommer man hurtigt til erkendelsen, at alle steder har noget at byde på.

På vejen ind til parkeringspladsen ved kirken passeres ved diget ind til præstegården en runesten. Den har indskriften ”Asgot, Thygotes søn, rejste stenen efter sin broder Esge”.

Meget passende har vejen mellem kirken og præstegården navnet ”Esgevej”.

Det er ikke hele kirken, der er fra middelalderen. Tårnet er blevet tilbygget i 1920.

Tilbygningen af tårnet blev finansieret af grosserer Kastrup. Historien siger, at der som betingelse var stillet, at han skulle have mulighed for at blive begravet inde i selve kirken.

Dette blev der dog sagt nej til, og som løsning blev der etableret et gravsted ved den nordlige kirkemur.

Gravstedet blev dog indrettet lidt ekstraordinært, for i stedet for den normale øst-vest placering af gravene, så skulle gravene, som de eneste på kirkegården, ligge nord-syd. Der var hermed udsigt til det nye kirketårn – et kirketårn, der også kan genfindes i udsmykningen på gravstenen.

Ved de fleste andre gravsteder sænkes kisten ned, men her blev løsningen mere stilfuld, da der blev lavet en rampe, så kisten blev båret ned til pladsen i graven.

Går man rundt om kirken kan man på nordsiden finde en skakbrætsten. Den er utydelig, men ser man godt efter, så kan man se 8 vandrette og 12 lodrette rækker.

Hvad betydningen er af disse sten, som pt. kun er fundet i 50 danske kirker, er ukendt.

På sydsiden kan man finde en kvadersten fra den romanske periode (cirka år 1000 til år 1150). Den udhuggede sten forestiller et dyr – måske en løve.

Ud over den flotte og velholdte kirkegård er der således meget at nyde ved kirken i Kongens Tisted – herunder udsigten til Herrens Mark, der er arealet øst for kirken.

Dette område kan ses på forskellige måder – et dejligt rekreativt område eller et areal, der skulle være reserveret til en epidemi-kirkegård.

Lykkeligvis er området stadig et dejligt uberørt græsareal.

Den eneste grav på kirkegården, som ligger nord-syd.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler