torsdag, juli 18, 2024

Støtteforening for Rørbæk Omsorgshjem

En Støtteforening for Rørbæk Omsorgshjem er, så småt, ved at se dagens lys. 

En initiativgruppe af frivillige arbejder, lige nu, med at stifte en støtteforening til Rørbæk Omsorgshjem i Nørager. 

Initiativgruppens formål, er at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde fundamentet for støtteforeningens kommende bestyrelse.

Initiativgruppen ønsker med projektet at styrke samarbejdet med Nøragers borgere og lokale foreninger samt sikre den lokale forankring. 

Rørbæk Omsorgshjem flyttede til Nørager i foråret og er nu godt etableret, derfor handler næste skridt om den lokale forankring i Nørager. Støtteforeningen vil aktivt være medvirkende til at styrke et samarbejde med foreninger og frivillige i Nørager i form af fælles aktiviteter, arrangementer og andet.

Første skridt på vejen er at finde ud af, hvordan et samarbejde kan etableres samt hvad Støtteforeningen kan bidrage med, for at skabe værdi i lokalsamfundet og hos beboerne på Rørbæk Omsorgshjem. 

I Rørbæk havde omsorgshjemmet en lang tradition for at åbne dørene for lokale frivillige og lokalsamfundet, som vil blive videreført i Nørager. Samvær, aktiviteter og samarbejde binder omsorgshjemmet sammen med lokalsamfundet, som den derved bliver en naturlig del af. Frivillige bliver på den måde værdifulde ambassadører i beboernes dagligdag. 

Frivillige, som kan bidrage med deres tid, energi og lyst til en snak med beboerne. Det betyder, at beboerne får mulighed for kontakt og aktiviteter samt lidt adspredelse og liv, der ligger udover hverdagen. Støtteforeningen kan derved hjælpe med at skabe gode rammer for livskvalitet og fællesskab – også for beboere på Rørbæk Omsorgshjem, der ikke længere kan så meget selv.

Alle, der har tid og lyst til at være med i arbejdsgruppen, er meget velkomne. Der vil snarest blive indkaldt til en stiftende generalforsamling.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler