torsdag, juli 18, 2024

Den konservative byrådsgruppe bliver fordoblet fra årsskiftet

REBILD: Det Konservative Folkeparti fik et rigtig godt valg, og har fordoblet sit mandattal fra tre til seks medlemmer i det nye byråd. 

Gruppen har holdt de første møder og er klar til nye spændende opgaver og udfordringer i de kommende fire år. 

Lene Aalestrup fortsætter som gruppeformand og glæder sig over, at gruppen nu er den næststørste i byrådet. 

– Vælgerne har sammensat et fantastisk C-hold, der har en ligelig fordeling af mænd og kvinder. I Det Konservative Folkeparti taler vi ikke så meget om ligestilling, det har vi faktisk ikke behov for, fortæller Lene Aalestrup og fortsætter:

– På vores kandidathold og nu i byrådsgruppen er der en god fordeling både på alder, geografi og køn. Det kan kun blive godt, og jeg ser frem mod fire spændende år.

På valgaftenen aftalte konstitueringsgruppen – bestående af Konservative, Venstre og Radikale – at viceborgmesterposten tilfaldt Det Konservative Folkeparti. I de efterfølgende forhandlinger er denne post imidlertid byttet ud med endnu en formandspost. Det betyder, at Det Konservative Folkeparti kan besætte i alt tre formandsposter i Kultur, Fritid og Sundhedsudvalget og Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

C-gruppens konstituering:
Lene Aalestrup – gruppeformand, formand Kultur, Fritid og Sundhedsudvalget, repræsentant i Rebild Forsyning.

Jeanette Sagan, formand Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget, repræsentant i Oudrup Deponi I/S.

Mikkel Højsleth, formand Beskæftigelsesudvalget, repræsentant til KL Topmøde.

Nicolai Niemann, medlem af Økonomiudvalget, medlem af Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget.

Mads Holm Danielsen, medlem af Økonomiudvalget, medlem af Teknik og Miljøudvalget.

Birgitte Wilsted Simonsen, medlem af Børne og Familieudvalget, medlem af Børn og Ungeudvalget

Byrådssuppleanter:
1. Kim Hornbech.
2. Emilie Aalestrup
3. Nina Lidegaard

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler