tirsdag, juni 25, 2024

Friplejehjemmet får handicapbus inden jul

Som det tidligere har været omtalt her i avisen, så har Nørager Friplejehjem for nylig modtaget en bevilling på 250.000 kr. fra Jutlander Fonden Hobro som tilskud til indkøb af en handicapbus, og kort efter var det så bestyrelsen bag Nørager Brugsforening, som kom med en bevilling på 50.000 kr. Der manglede herefter 100.000 kr. i, at der var penge nok til  at erhverve køretøjet. Læs nærmere om Nørager Brugsforening i næste uge.

NØRAGER: Tanken var så at søge yderligere fondsstøtte, men inden dette arbejde blev påbegyndt, kom tre lokale virksomhedsledere med et tilsagn om i fællesskab at donere de resterende 100.000 kr. Det betød, at der i sidste uge kunne indgås en købsaftale om levering af bussen, og den vil blive leveret få dage før jul. 

– Det er en helt utrolig dejlig ’julegave’, som vi glæder os meget til. Vi er meget taknemlige for de flotte donationer, der vil betyde, at vore beboere nu langt bedre kan komme på tur ud i naturen eller til andre oplevelser uden for friplejehjemmet, siger forstander Susan Lundgren Hansen.

De tre virksomhedsledere er Erik Ugilt Hansen, Volstrup, Svend Møller Hansen, DS Stålkonstruktion i Hobro og Jens Nielsen, Nørager (Elcold i Hørby).

På vegne af de tre givere fortæller Erik Ugilt Hansen om baggrunden for deres donation: – Vi er alle tre med på, at det er vigtigt, at nogen er parate til at støtte, i særdeleshed økonomisk, når der er ildsjæle, som tager et initiativ til gavn for et lokalområde. 

Alle tre har vi jo virksomheder i friplejehjemmets nærområde, og det betyder så også, at vi gennem årene har haft glæde af medarbejdere, der har været bosiddende i Nørager og omegn. Derfor bor der fortsat mange her i byen og nærmeste omegn, som har arbejdet både for Sven Møller Hansen i Hobro, for Jens Nielsen i Hørby og for mig her i Nørager og på Volstrup.

Lokale ildsjæle er en af de ting, der gør en forskel mange forskellige steder. I Nørager har der gennem mange år været nogle ildsjæle, som har været årsag til, at mange ting er lykkedes takket være et godt sammenhold, hvor man handler i de butikker, der findes her, og hvor man sætter nye ting i gang.

Vi har en dygtig købmand og en dygtig bager. Vi har forretninger inden for manufaktur og trælast. Vi har skole, idrætsfaciliteter og kulturhus. Vi har nogle store virksomheder, der giver masser af arbejdspladser til byens og egnens borgere. Vi har en kommunal administrationsafdeling, et sundhedshus og ikke mindst vort nye friplejehjem. 

Og endelig er vi på vej til at få 2-3 nye boligområder, herunder det kommende rækkehusbyggeri på de nuværende gartnerigrunde. Med andre ord har vi en by i god vækst, godt hjulpet af frivillige ildsjæle og sammenhold.

Med donationen ønsker vi at udtrykke vor beundring for den indsats, som ildsjæle gennem årene  har ydet, og som har været meget afgørende for, at Nørager er inde i en god udvikling. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler