onsdag, juni 19, 2024

Nyt fra byrådet

Af Holger Pedersen (C) og Kim Hornbech (C)

Næstsidste ordinære møde i det gamle byråd fandt sted torsdag den 18. november og havde både spændende og mere rutineprægede punkter på programmet.

Blandt de tungere punkter på dagsordenen var endelig vedtagelse af kommuneplanen. Kommuneplanen er, som det fremgår af navnet, en plan for kommunen. Den udarbejdes hvert fjerde år, og den skal forbinde kommunens planer med statens planlov. Kommuneplanen er et massivt værk, og blev førstebehandlet på august-mødet i byrådet. Denne gang blev det blot andenbehandlet med mindre justeringer.

Et andet og noget anderledes punkt på dagsordenen var etableringen af et whistle-blower-ordning i Rebild Kommune; dette kommer i forlængelse af et EU-direktiv, der bestemmer, at alle store organisationer skal have en sådan. Dette skal gøre det muligt for ansatte og tidligere ansatte samt ansøgere og leverandører at indrapportere lovbrud eller mistanke om lovbrud. 

Eneste punkt, som gav anledning til afstemning, var en anmodning om at igangsætte lokalplansarbejde for mejerigrunden i Suldrup. Et flertal bestående af Venstre, Konservative og DF stemte forslaget igennem. 

Derudover indeholdt dagsordenen en lang række punkter, som havde karakter af ekspeditionsstager; de fleste blev vedtaget i enig og således gik byrådet over til at behandle lukkede punkter om integreret institution i Skørping og rammer for byrådsmedlemmernes arbejde. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler