torsdag, juni 13, 2024

Uddrag fra byrådetmøde

REBILD: Torsdag den 2. december 2021 var der konstituering af det nye byråd oven på det nyligt afsluttede kommunevalg. Morten Lem bød, som længst siddende medlem, velkommen i det nye byråd, hvor der var ikke mindre end 10 nye medlemmer sammen med 15 genvalgte medlemmer. 

Af Kim Hornbech
Første punkt på dagsordenen var at vælge en ny borgmester, og Lene Aalestrup foreslog Jesper Greth; han blev valgt med 15 stemmer fra Venstre, Konservative og Radikale.

Herefter kunne Jesper Greth sætte sig på borgmesterens plads, og derfra ledte han resten af mødet, som først bød på valg af viceborgmester; Jeppe Ugilt blev indstillet og valgt. Herefter blev hans vederlag bestemt til 10% af borgmestervederlaget.

Herefter fulgte en lang række valg af medlemmer til fagudvalgene. Først til Økonomiudvalget hvor borgmesteren altid sidder. Desuden blev følgende medlemmer af byrådet valg til ØK: Peter Hansen, Nicolai Niemann, Allan Busk, Jeppe Ugilt, Mads Holm Danielsen og Morten Kamstrup.

Dernæst var der valg til Teknik- og Miljøudvalget, hvor Leon Sebbelin, Morten Lem, Peter Hjulmann, Flemming Larsen og Mads Holm Danielsen blev valgt.

Derefter var der valg til Børne- og Familieudvalget, hvor følgende medlemmer blev valgt: Anna Oosterhof, Peter Hansen, Pia Elberg, Lars Hørsman og Birgitte Wilsted Simonsen.

Efter dette var der valg til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget; her blev Lene Aalestrup, Rasmus Rask, Pia Elberg, Niels Peter Giliamsen og Stefan Berg valgt.

Til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget blev følgende valgt: Jeanette Sagan, Thøger Elmelund Kristensen, Maybritt Toft Pedersen, Sandie Jellesen og Nicolai Niemann.

Sidst var der valg til Beskæftigelsesudvalget, og her blev Mikkel Højsleth, Allan Busk, Maybritt Toft Pedersen, Morten Kamstrup og Henriette Frølund Lyngberg valgt.

Borgemester er automatisk formand for Økonomiudvalget, mens de øvrige udvalg selv vælger formanden, og derfor vil der på det førstkommende udvalgsmøde blive valgt nye udvalgsformænd. 

Det konstituerende byrådsmøde bød også på en lang række udnævnelser inden for en lang række områder; der blev udnævnt Hegnssyn og Huslejenævn; der blev også valgt bestyrelsesmedlem til Støvring Gymnasium og Nordjyske Museer. Endvidere blev det besluttet, at byrådsmøderne fortsat skal holdes skiftevis i Nørager, Støvring og Terndrup.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler