søndag, juni 16, 2024

Frivillige kan skabe flere aktiviteter på friplejehjemmet

NØRAGER: Som det fremgik af Nørager Avis i sidste uge, så afholder Nørager Friplejehjems Støtteforening møde torsdag aften.
– Vi håber at se ikke blot allerede indmeldte medlemmer, men også andre, der gerne vil tegne sig som medlem,  siger foreningens formand, Gitte Rubæk, og fortsætter:

– Men husk tilmelding af hensyn til kaffebordet. 

På mødet vil forstander, Susan Lundgren Hansen, først fortælle om hverdagen på friplejehjemmet, og om, hvordan støtteforeningens medlemmer kan række en hjælpende hånd og dermed være til glæde for beboerne. Dernæst vil støtteforeningens formand, Gitte Rubæk, lægge op til en drøftelse af, hvordan foreningens medlemmer kan igangsætte nye aktiviteter, der såvel kan være indendørs som bevægelse og oplevelser ude i naturen. 

– Måske der blandt vore medlemmer også vil være helt unikke ideer til aktiviteter, som kan bibringe beboerne oplevelser og adspredelser i hverdagen. For i så fald glæder vi os til at høre om det og i fællesskab at få dem sat i værk, fortæller Gitte Rubæk og fortsætter:  

– Og nu får friplejehjemmet jo en stor ’julegave’ i form af en handicapbus, der er sponsoreret af lokale fonde og virksomheder. Det åbner helt nye muligheder.

At der er stor opmærksomhed om friplejehjemmet fremgår ikke mindst af, at 39 af de 40 lejligheder allerede nu efter kun et år er optaget, og at der således kun er én ledig lejlighed. Set i lyset af, at det tidligere kommunale plejehjem i byen kun havde 20 pladser og i følge kommunens oplysninger altid havde en del ledige lejligheder, viser det noget om, at der er stor opmærksomhed om friplejehjemmet.

De 39 beboere kommer da heller ikke alene fra Nørager området, men fra hele Rebild kommune, og flere er endda flyttet hertil fra nabokommunerne. Det er man nemlig velkommen til, da de dermed forbundne udgifter dækkes af de pågældende kommuner.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler