tirsdag, juni 25, 2024

Nørager Brugsforening

NØRAGER: Som tidligere omtalt ønsker Nørager Avis at fortælle om de mange ildsjæle, der gør en stor frivillig og ulønnet indsats for at skabe udvikling i Nørager. For kort tid siden gjaldt det de ildsjæle, der har skabt Nørager Sundhedshus og fortsat udvikler det. 

Og i dag drejer det sig om de ildsjæle, der driver Nørager Brugsforeninger og herigennem skaber økonomiske midler til at understøtte FDF og idrætsarbejde for børn samt udviklingsinitiativer m.v. i Nørager.

Ordet ”brugsforening” forbinder man normalt med en dagligvarebutik. Sådan er det ikke i Nørager. Ikke længere. Sådan har det været engang, men dagligvarebutikken blev nedlagt i 2014. Foreningen lever imidlertid videre i bedste velgående. Og den varetager tre funktioner. 

For det første driver man en OK tankstation. For det andet ejer og udlejer man den ejendom, som tidligere dannede ramme om dagligvarebutikken. Og for det tredje driver man en vaskehal. 

Butik nedlægges – forening bevares
I spidsen for foreningen står en bestyrelse på syv medlemmer. Det er for tiden Kaj Lundgaard Nielsen (formand), Per Vammen, Lene Hammer Jensen, Michael Knudsen, Tinna Tang Nielsen, Tina Haugaard og Brian Harpøth. De tre førstnævnte har været med i bestyrelsen lige siden 2014, hvor butikken blev nedlagt.

At butikken blev nedlagt skyldtes, at Coop havde meddelt, at man ikke længere ville levere varer hertil. Det hang naturligvis sammen med en svigtende økonomi efter, at der gennem de senere år havde været underskud på driften.

På den generalforsamling, hvor medlemmerne skulle tage stilling til nedlæggelse af brugsforeningen, var der blandt dele af den siddende bestyrelse et ønske om, at foreningen skulle fortsætte, og at kun butikken skulle lukke. Man havde nemlig nogle værdier i form af bygningen, og man havde en OK Tank, der hvert år kunne give overskud.

Det var dog Ikke alle, der syntes, at det var en god idé, men da et tilstrækkeligt stort antal personer meddelte, at de godt ville påtage sig en opgave i bestyrelsen, og da der aktuelt var en lejer til butikken, blev der trods alt opbakning for ideen. 

En ’fond’ til støtte for lokale foreninger og udviklingsinitiativer
I dag har alle grund til stor anerkendelse og taknemlighed til de mennesker, der fik ordningen gennemført, og som har påtaget sig det store ansvar og den meget store arbejdsopgave, der har været og stadig er forbundet med foreningens fortsættelse. 

Foreningens overordnede formål har nemlig været at skaffe penge til støtte af foreningsarbejde for børn samt andre velgørende og udviklende initiativer til gavn for Nørager. Og det er til fulde lykkedes. Man har på det nærmeste skabt en lokal ”fond”, der støtter lokale velgørende foreninger samt nye projekter til gavn og glæde for Nøragers borgere.

I 2020 var der således 20.000 kr. til hver af de fast modtagende foreninger (Grynderup KFUM og K, Sortebakken HK og Nørager Idrætsforening samt FDF), og i 2021 er der desuden indtil videre ydet et tilskud på 50.000 kr. til etablering af byparken og et tilsvarende beløb til Nørager Friplejehjem som tilskud til indkøb af en handicapbus.

En lokal velgørende ’fond’
Undervejs er der endda blevet råd til at etablere en vaskehal, hvilket indfrier et længe næret ønske blandt byens bilejere. Vaskehallen skaber imidlertid ikke blot en ny facilitet i Nørager, men den er samtidig med til at øge den årlige indtjening og dermed at skabe endnu flere midler til uddeling til relevante foreninger og projekter.

I det senest afsluttede regnskabsår (2020) har foreningen haft en samlet omsætning på godt 12 mio. kr. og et driftsoverskud på godt 541.000 kr. Og med en tankstation og en vaskehal samt en forretningsbygning  til udlejning har bestyrelsens dygtige ildsjæle på det nærmeste etableret en lokal fond, der er parat til at understøtte lokale velgørende  foreninger og projekter. 

Med de initiativer, som foreningen hidtil har sat i gang, skal man nok ikke forundre sig, hvis bestyrelsen kan byde lokalsamfundet for nye spændende initiativer i de kommende år.

OK Tanken i Nørager har god søgning af kunder, og det giver en god indtjening, som efterfølgende ikke blot er med til at støtte arbejdet i FDF og de lokale idrætsaktiviteter for børn men også initiativer, der er med til at skabe udvikling i Nørager.
OK vaskehallen på Grynderupvej har lige siden etableringen haft god søgning. Billedet her er fra åbningen den 12. august 2018.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler