torsdag, maj 23, 2024

Jule- og Nytårshilsen fra Nørager Borger- og Håndværkerforening

Formand for Nørager Borger- og Håndværkerforening, André Ellegaard Jensen.

Af André Ellegaard Jensen, formand, Nørager Borger- og Håndværkerforening

NØRAGER: Året, der snart er gået, kan man sige mange ting om, på både godt og ondt. Men det blev desværre endnu et år, hvor vi måtte tilpasse aktiviteterne til Corona-situationen. Corona-situatione betød som bekendt, ingen byfest i 2021 – men mon ikke den vender stærkt tilbage i 2022? 

Men hvad er der så sket i år?
Byparken blev efter en godt og stærkt stykke arbejde af flere aktører, mange velvillige sjæle, gavmilde mennesker, foreninger og organisationer en realitet med indvielse den 2. oktober 2021. Bygningen, som alle talte om, blev erstattet af et flot grønt område. Vi vil her rette en kæmpestor tak til alle som har bidraget til, taget del i arbejdet, eller på anden måde har gjort det muligt at få en bypark på Jernbanegade i Nørager.

VedligeHOLDET har fortsat deres gode arbejde i 2021, med at holde byen i pæn stand, lige fra vedligehold af mini-golf-banen i Anlægget eller beplantning af kummer på Torvet, til at rive bede, klippe græs og fjerne visne blade. Vi sætter stor pris på jeres indsats – så tusind tak for det.

Sankt Hans-fejring ved Stationsdammen blev igen en realitet, efter det måtte aflyses i 2020. Dejligt at en god tradition kunne genoptages. Taleren var forstanderen på friplejehjemmet, Susan Hansen. 

Nørager Avis kom i 2021 på nye hænder. Vi havde gennem længere tid kunne observere den udfordrede økonomi ved Nørager Avis – så derfor var det ikke den store overraskelse at Steen meddelte at han ikke længere kunne fortsætte udgivelsen. Vi havde frygtet, at dette blev enden på Nørager Avis 88-årige historie. Men heldigvis meldte Henrik Møller fra Folkebladet i Støvring sig – og ville gerne fortsætte udgivelsen. Dog ikke længere med Borgerforeningen som ejer – men Nørager Avis er her endnu – et medie, hvor der er fokus på de lokale nyheder – vigtigt!

Generalforsamlingen afholder vi jo normalt i foråret – men på grund af Corona var den udsat til oktober måned. Selve generalforsamlingen forløb som den skulle med genvalg over hele linjen – og reviderede vedtægter – primært på grund af afhændelsen af Nørager Avis. En lille måned senere skulle bestyrelsen så holde møde og konstituere sig – her meddelte Sussi Lem at hun ønskede at stoppe som formand og udtræde af bestyrelsen. Dette betød, at suppleant André Ellegaard Jensen indtrådte i bestyrelsen, og modtog også posten som formand. Og det var lige på og hårdt – kontingentindsamling og Jul i Nørager

Jul i Nørager havde vi oprindelig planlagt til at være en som vi plejer, for det trængte vi til. Men ak, Corona, betød, at vi først måtte neddrosle, og senere aflyse julens arrangementer i Nørager. 

Alle konkurrencer blev henlagt til Facebook – så traditionerne (næsten) blev holdt ved lige. 

Byen er flot pyntet op til jul, med lyskæder og juletræ, der også er pyntet med julepynt lavet ved SFO’en på Sortebakkeskolen. Dejligt og flot! Men – vi håber, at julen 2022 bliver den jul, hvor vi igen er ”helt oppe i omdrejninger.” Vi arbejder bl.a. på en øget julebelysning – men det vil i høre mere om i året der kommer. 

I det hele taget håber vi at 2022 bliver året, hvor vi kan vende tilbage til at gøre alle ting og holde alle aktiviteter på den kendte måde – det savner vi efterhånden!

Med en, endnu engang, kæmpestor tak for indsatsen, bidragene og samarbejdet i 2022, ønsker vi alle en glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Nørager Borger- og Håndværkerforening

Bygningen, som alle talte om, blev erstattet af byparken, som nu
er et flot, grønt område i Nørager.
Den nye bestyrelse. Fra venstre: Stella Graversen, Henriette Pedersen, Lasse Leth, André Ellegaard Jensen og Gert Rubæk.
Nørager Avis kom i 2021 på nye hænder.
Fra venstre: Steen Lauritzen, Gert Rubæk og Henrik Møller.

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler