onsdag, maj 29, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen

Af Kim Hornbech, formand for skolebestyrelsen

NØRAGER: Efter at coronaen og dens restriktioner det sidste halve års tid ikke har fyldt så meget som tidligere – hverken i samfundet, på skolen eller til skolebestyrelsesmøderne, blev der pludseligt lavet om på dette. Vi blev med denne nedlukning kaldt tilbage til en tid, som vi ellers havde forsøgt at fortrænge. Det var således med ærgrelse, at skolebestyrelsen måtte flytte sit møde fra mødelokalet og ned på computeren. Imidlertid forløb mødet godt, da vi jo alle efterhånden har en vis erfaring med at benytte computeren til møder. 

Første programpunkt på dagsordenen var en orientering om skolens situation. Dette kom selvsagt også til at handle om corona-situationen. Sortebakkeskolens elever er sendt på hjemmeundervisning, hvilket ikke er det samme som forlænget juleferie, selvom det er sådan det formuleres fra statsministeriet. Imidlertid så knokler både lærere og elever for at få undervisningen til at hænge sammen, og selv om de fleste hellere ville være i skole, så hænger alle i for at få det bedste ud af situationen. 

Skolebestyrelsen berørte også kort bussituationen, som siden sommerferien har været lidt ustabil, men der er imidlertid bedring, og der er færre og færre forsinkelser. Endvidere har der været møde med busselskabet, som også har iværksat initiativer for at rette op på situationen. Skolebestyrelsen forventer at disse forbedringer holder, men følger samtidig nøje med.

Med lidt besvær åbnede skolebestyrelsen også snakken om renovering af Vandrehallen, som trænger til en kærlig overhaling. Det er selvsagt lidt mærkeligt at tale om et lokale uden at tage det i øjesyn, men der blev alligevel drøftet, hvordan man kan ideudvikle, og hvordan man sikrer sig, at de elever, som jo først og fremmest skal bruge lokalet, bliver hørt. Det er et punkt, som skolebestyrelsen vil arbejde videre med i det nye år.

Sidst talte skolebestyrelsen om det projekt, som Vild Rebild har lavet ved siden af indkørslen; et område med græs er blevet ændret, og der er nu sået vilde blomster til glæde både for mennesker og insekter. Projektet bliver af VedligeHoldet udvidet med en lang bramme mellem cykelsti og fortov ned mod Nørager. Det blev foreslået, at man også udvider projektet i modsatte retning, og man kunne endvidere udvide med forskellige planter således, at det også kunne blive en levende del af biologiundervisningen. Dette er også et punkt som skolebestyrelsen vil arbejde videre med i det nye år. 

Skolebestyrelsen vil også gerne benytte lejligheden til at ønske glædelig jul og godt nytår til alle omkring skolen. 

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler