lørdag, juni 22, 2024

Frivillige ildsjæle holder byen ren

I vor serie om de mange frivillige ildsjæle i Nørager bragte vi sidst en præsentation af Nørager Brugsforening. Og i dag er det en ny gruppe af frivillige, der er i fokus i serien om ildsjælene, nemlig Nørager VedligeHOLD, som holder byen ren og pæn.

Glimt fra arbejdet i Nørager Bypark. På det øverste billede ses (fra venstre) Bente Poulsen, Elin Jensen, Erna Jensen og Birgit Jensen, og på det nederste billede er det Niels Jørgen Jensen og Finn Christensen.

NØRAGER: Blandt Nøragers mange frivillige ildsjæle har vi en gruppe af borgere, som under navnet ’Nørager VedligeHOLD’ har påtaget sig at holde byen ren. Det er nogle ihærdige mennesker, der gør et prisværdigt stykke arbejde, som sikkert ellers ikke ville blive gjort. De vasker byskilte, fjerner ukrudt og sørger for, at der er pænt og rent på torvet, hvor de oven i købet har fået opsat blomsterkummer.

Desværre er det nødvendigt, at arbejdet også må omfatte fjernelse af henkastet papir m.v. for slet ikke at tale om hundeekskrementer, da vi tilsyneladende også i Nørager har enkelte borgere, som ikke gider samle hundenes lort op, men ser stort på, at folk skal træde i dem. Det kan andre bare tage sig af! – Men det er dog blevet bedre på det seneste, fortæller Birgit Jensen, der er formand for Nørager VedligeHOLD.

Arbejdsområdet omfatter først og fremmest den centrale del af byen med torvet, Helgas Plads, området ved flaget, Bagerens Have, byparken og pladsen omkring sundhedshuset. Men også i byens tidligere anlæg har gruppen påtaget sig såvel opsætning af minigolfbaner om foråret og nedtagning om efteråret samt de kommende reparationer efter en sæson.

Endelig har gruppen på det seneste besluttet at udvide sit virke til også at forskønne byens indfaldsveje ved at slå rabatten fra mejeriet i den nordlige bydel og ud til skolen i den sydlige bydel. I området mellem byen og skolen har man planer om i det tidlige forår 2022 at så blomsterfrø mellem gangstien og cykelstien, så borgerne kan godt begynde at glæde sig til sommer. Det er et samarbejde med projekt Vild Rebild.

En start for snart 5 år siden
Nørager VedligeHOLD er startet i foråret 2017. Det var borger- og håndværkerforeningen, som gennem Nørager Avis havde indbudt til et møde herom. En snes mennesker mødte op til mødet, og heraf meldte ca. halvdelen sig til projektet.  

– Og så gik vi ellers i gang, fortæller Birgit. – Men vi stod jo på bar bund og havde hverken det ene eller andet af redskaber, så vi måtte selv tage redskaber med hjemmefra. Vi skulle bare i gang.

I takt med den respekt, der velfortjent står omkring Nørager VedligeHOLD, så har man efterhånden opbygget en samling af alt nødvendigt inden for redskaber m.v. Det gælder ikke blot almindeligt håndværktøj som river, koste og havesakse m.v., men også en trailer og en traktor-plæneklipper.

– Og det kan vi først og fremmest takke Jutlander Fonden for, fortæller Birgit Jensen. – Det er jo helt fantastisk, at vi i vort område har en sådan fond, der støtter en frivillig indsats for et lokalsamfund. Her må vi takke vore forfædre for deres vedholdende opbakning bag Sparekassen Hobro og dens afdeling i Nørager.

Og det har Birgit Jensen ret i. Netop den stærke tilknytning til den oprindelige Sparekassen Hobro og senere Jutlander Bank og nu Sparekassen Danmark er jo helt afgørende for de mange bevillinger, der er givet til almene projekter her i byen. Så der er, som Birgit giver udtryk for, god grund til at glæde sig over, at også Nørager har haft en nær tilknytning til dette pengeinstitut.

Ikke blot er Nørager VedligeHOLD nu udstyret med et professionelt udstyr. Men selve gruppen er også vokset og omfatter nu 14 personer, hvoraf de fleste har været med gennem hele perioden. – Og udvidelsen har der også været brug for i takt med, at vort arbejdsområde er blevet stadig større og ikke længere omfatter blot den centrale del af byen, fortæller Birgit.  Og fortsætter: – Først sagde vi ja til også at påtage os ansvaret for minigolfanlægget i byens tidligere anlæg. Og på det seneste har vi også sagt ja til at passe Nøragers nye bypark.

Tak for en solid lokal indsats
Nogle vil nok spørge, hvad der får folk til at påtage sig en sådan frivillig arbejdsbyrde. Og ikke mindst, at man fortsætter år efter år. 

– Det er der to grunde til, fortæller Birgit Jensen. – Den første og mest indlysende er, at vi gerne vil have vor by til at se godt ud. Den anden er, at vi hygger os sammen!  Og det er nok det sidste, der i virkeligheden driver meget af det, som frivillige udfører både her og i andre sammenhænge i vort lokalsamfund.

Rent praktisk er arbejdet tilrettelagt på den måde, at man har en arbejdsdag en gang om måneden, i hvert fald om sommeren, og der arbejdes ca. fire timer hver gang. Og så holder man bestyrelsesmøde, ligeledes engang om måneden, hvor man mødes til en kop kaffe med hjemmebag, og hvor man planlægger arbejdet.

Birgit har stor ros til VedligeHOLDet for trofasthed og arbejdsindsats. Man møder op og deltager i det omfang, man kan og kan holde til, og der er ingen sure miner, hvis nogen smutter efter to timer. En særlig tak retter hun til Elin og Niels Jørgen Jensen, der med stor nidkærhed holder torvet rent og pænt. Flere gange om ugen får arealet en omgang, der både omfatter fjernelse af affald og opsyn med blomsterkummerne.

– Hver gang, hvor vi har arbejdsdag, sponsorerer Nørager Bageri kager til os. Vi kan bare komme og hente det, vi skal bruge. Bagerens budskab til os var: ”Jeg kan ikke hjælpe jer med arbejdet, men jeg kan give jer nogle kager”. Og det har vi benyttet os af, fortæller Birgit, der ikke lægger skjul på, at denne gestus og anerkendelse af arbejdet er en stor motivation for gruppen. Og hun fortsætter:

– Så jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til Nørager Bageri, som også på dette område viser deres opbakning for Nørager, fortæller Birgit og fortsætter: 

– Og det samme gælder gartneriet Niels Fruekilde, der gang på gang forærer os planter til udsmykning af byen.

Ligeledes har Nørager Kro og naboer til byparken været gavmilde med kolde drikke, da vi knoklede løs med ukrudtet i Bagerens Have, og Vammen Skovservice har hvert år bidraget med flis til det store stenbed ved Sundhedshuset.

Og så har Portspecialisten ved Johnni Kristensen sponsoreret gule veste, som Nørager Vedligehold bærer på deres arbejdsdage. Her har Nørager Bogtryk ved Steen Lauridsen bidraget med tryk og reklame på vestene, ligesom Lokalrådet har støttet i forskellige sammenhænge.

Endelig retter Birgit Jensen en opfordring til specielt borgerne langs Bredgade om, at de sommeren igennem holder fortovene rene og der, hvor der er plads til det, gerne sætter blomsterkrukker ud samt et juletræ, når julen nærmer sig, så folk, der kører gennem byen, får det bedst mulige indtryk af Nørager. 

– Vi skal passe på vor skønne by og løfte i flok, slutter hun.

På billedet ses ni af medlemmerne af Nørager VedligeHOLD. Det er fra venstre: Niels Jørgen Jensen, Elin Jensen, Bente Poulsen, Hans Troest, Vibeke Bøgh Kristensen, Finn Christensen, John Bjørn, Mona Sørensen og Birgit Jensen. Fraværende, da billedet blev taget, var: Hanne Byrialsen, Poul Skriver, Erna Larsen, Bettina Viese, Jytte Petersen.
Her slapper VedligeHOLD’et af efter en oprydning på minigolfbanen i byens tidligere anlæg. Foto: Birgit Jensen.
Også byens skilte får med mellemrum en tiltrængt rengøring.
Byens Torv holdes udsmykket med blomster sommeren igennem.

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler