tirsdag, april 23, 2024

Generalforsamling hos Det Konservative Folkeparti

Mandag den 31. januar afholdt Det Konservative Folkeparti i Rebild ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen var godt besøgt, og mange nye medlemmer havde fundet vej til Rebildhus, hvor aftenen begyndte med fællesspisning.

Som et nyt tiltag blev den ordinære generalforsamling sendt online via Facebook, så medlemmer, der af den ene eller anden grund var forhindret i at møde op på Rebildhus, kunne følge den online. 

Stemningen var høj efter et særdeles god kommunalvalg i efteråret, hvor C-gruppen blev fordoblet til seks mandater i byrådet. Den nye byrådsgruppe takkede for en fantastisk valgkamp og ser nu frem til fire spændende år i byrådet.

Lene Aalestrup fremlagde beretning på vegne af den afgående byrådsgruppe, hvor mangeårigt medlem af kommunalbestyrelsen, Holger Pedersen, har valgt at lade sig pensionere fra byrådsarbejde, ikke fortsætter i den nye byrådsgruppe. Lene Aalestrup takkede Holger Pedersen for et mangeårigt godt samarbejde. – Jeg kommer til at savne Holger i det daglige byrådsarbejde, men heldigvis er Holger nu en del af den organisatoriske gruppe bag byrådsgruppen, så han har bestemt ikke sluppet det politiske arbejde. Nu glæder jeg mig til at begynde en ny periode med byrådsarbejde og en historisk stor C-gruppe, fortalte Lene Aalestrup.

Formand Bjarne Villadsen fremlagde beretning på vegne af bestyrelsen, og også her var det især den netop overståede valgkamp, der fyldte meget. Det var en meget tilfreds formand, der kunne se tilbage på en veloverstået valgkamp, som fulgte den plan, bestyrelsen og kandidaterne i god tid havde planlagt. Besøget af Søren Pape Poulsen midt i valgkampen, blev fremhævet som et særdeles godt arrangement, hvor mange vælgere fandt vej til Støvring Bytorv en mandag eftermiddag.

Under den formelle del af dagsordenen blev Bjarne Villadsen genvalgt som formand og Karen Eriksen genvalgt som næstformand. Henrik Nyrup og Lasse Brunø blev valgt som nye medlemmer til bestyrelsen og Kim Dalsgaard blev genvalgt. Holger Pedersen og Henrik Degn var ikke på valg i år.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler