onsdag, maj 29, 2024

Den Jyske Skovhave

Stedet, hvor man kan blive klog på træer.

Lidt syd for Skørping ligger en lille skov i skoven. Inde bag en indhegning kan man se en samling af over 150 træer og buske. Stedet er Den Jyske Skovhave.

Historien om Den Jyske Skovhave starter i slutningen af 1800-tallet, og skal især tilskrives den daværende Skovrider Hintz, der var leder af Buderupholm Statsskovdistrikt.

Skovrider Hintz var meget forstbotanisk interesseret, men som bestemmelserne var, så måtte der kun plantes bøg, eg og rødgran.

Nu var Skovrider Hintz initiativrig, så på det areal, hvor skovhaven i dag ligger, fik Hintz plantet en lang række forskellige træarter fra forskellige steder.

Dette areal blev senere til Den Jyske Skovhave, og det er derfor, at vi i dag som skovgæster kan tage på en botanisk rejse fra Nordamerika gennem Europa til Japan.

I dag kan man på en tur rundt i skoven se 150 forskellige træer og buske.

Der er kendte navne som blågran, hassel, bøg og buksbom. Samtidig kan man møde Weymouthsfyr, Korsikansk Fyr, Mammuttræ, Skruegran, Antarktisk Sydbøg og ikke at forglemme Hønsebenstræ.

Blandt de mest imponerende træer i Den Jyske Skovhave er kæmpe grantræerne – Grandis. Tidligere blev det største træ blevet målt til 43,5 meter og skulle indeholde over 34 kubikmeter træ.

Ved hver af de små forskellige trægrupper står informationsskilte om de enkelte træer med blandt andet udbredelse.

Rundt om i Den Jyske Skovhave kan man finde 10 gravhøje, der vurderes til at være fra bondestenalderen.

Der kan også findes rester fra tidligere kulmiler, hvor brænde blev overdækket med græstørv og jord. De kendes som huller i jorden på 2-4 meter i diameter, hvor man i bunden kan skrabe rester af trækul frem.

Af andre kulturspor kan man ved den lille sø i skovhaven se to parallelle hulvejsspor. Veje kan genfindes flere steder langs Møldrupvej, så der har sandsynligvis været tale om nogle af de første spor af det vi i dag kender som Møldrupvej.

Når man snakker om Den Jyske Skovhave, så må man ikke glemme, at den også indeholder Danmarks første officielle hundeskov, der blev åbnet i 1970 af Jens Hvass.

Skovhaven har meget at byde på, så det er en god ide at svinge ind ved den karakteristiske røde træportal ved Møldrupvej.

Den Jyske Skovhave med masser af plads til fri leg med hunde.
Oversigtskort over de 150 træer og buske typer i Skovhaven.
Små infotavler ved træer og buske.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler