lørdag, juli 13, 2024

90 år

Tidligere købmand i Nørager, Henning Saugstrup, fyldte den 1. marts 90 år. 

Henning Saugstrup kom til Nørager i 1960, hvor han sammen med sin kone, Stinne, overtog den købmandsbutik, der senere er blevet til Spar Nørager. 

Der var tale om byens ældste butik. Den var startet allerede i 1892, altså et år inden jernbanen kom til byen. Gennem årene havde skiftende ejere til stadighed udvidet butikken, og det var da også en veldrevet butik, som ægteparret Saugstrup overtog i 1960.

Medvirkende til, at Henning Saugstrup valgte at etablere sig i Nørager, var især, at der netop var truffet beslutning om et stort skolebyggeri (Sortebakkeskolen), altså at Nørager var en by i udvikling. Ved overtagelsen var butiksarealet på 125 kvm med trægulv og en lang ekspeditionsdisk, hvorpå der var placeret kasseapparat og to vægte. Dengang skulle alt vejes af. Mel og sukker m.v. fik man hjem i store sække. 

I 1970 lavede Saugstrup selvbetjening i den gamle butik, der blev moderniseret. Der blev lagt et vinylgulv og købt inventar, bl.a. en ny fryser og en butikskøler, for nu skulle der sælges mælkeprodukter og andre kølevarer. Det var en forandring, som kunderne syntes om, og det kunne mærkes på omsætningen.

Der blev dog hurtigt behov for nye udvidelser. I 1978 opførte Henning Saugstrup derfor en helt ny bygning, som blev indrettet til butik, mens den tidligere butik nu blev indrettet til lager. 

Da Saugstrup overtog butikken var der tre konkurrerende købmandsbutikker samt en brugsforening i Nørager. I de følgende år skete der en kolossal udvikling inden for købmandserhvervet. Mange mindre butikker rundt om i landet blev lukket, og det gjaldt også de tre øvrige købmandsbutikker i Nørager. 

I midten af 1990’erne valgte Saugstrup at afhænde forretningen, og blandt de fire interesserede købere, der meldte sig, var han heldige at vælge den rigtige, nemlig Finn Ovesen, som overtog driften den 1. februar 1996.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler