onsdag, maj 29, 2024

Generalforsamling i Brorstrup-Haverslev Lokalhistorisk Forening

Generalforsamlingen blev indledt med sangen Sneflokke kommer vrimlende, den sang har været sunget til foreningens generalforsamlinger siden foreningens start i 1987, undtagen sidste år, hvor generalforsamlingen først blev af afviklet grundet corona i juni måned. 

Formand, Per Poulsen, indledte med formandens beretning, der også bar præg af corona. Mange af foreningens aktiviteter blev aflyst – arkivernes dag – kursusaktiviteter – Lana og SLA møder. Man fik dog afviklet det traditionelle julehygge med bankospil, hvor der var 20 deltagere. Kasserer Aase Munk oplæste herefter regnskabet, der trods aflysninger og lidt aktivitet, viste et overskud på 4102,17 kr. I 2021 havde vi 144 medlemmer, det er en lille stigning fra 2020. 

Gennem året har Jens Erik Bisgaard og Lise Sørensen fået omkring 1000 billeder oprettet i arkiv.dk, hvor alle i hele landet kan se dem. Man har nu omkring 3600 billeder på arkiv.dk. Det har medført mange henvendelser både fra ind- og udland. Gitte Bech og Kaj Christensen arbejder med at få navne på skolebillederne. Lilli Asp og Jonna Svolgaard er frivillige hjælpere, Lilli printer billeder ud, så besøgende kan se dem i mapper og Jonna sørger for at holde styr på avisudklip.

På valg var kasserer Aase Munk og formand Per Poulsen. Per Poulsen blev genvalgt og i stedet for Aase Munk blev Kaj Christensen valgt, til suppleant blev Kirsten Trads valgt. Revisor Carsten Bech og revisorsuppleant Aase Bak blev genvalgt. Aase Munk fortsætter som kasserer udenfor bestyrelsen.

Foreningen har anskaffet en ny printer, da begge vore printere gik kaput i årets løb. Man har til denne printer fået et tilskud fra Sparekassen Danmark.

Efter nogle år uden hjemmeside, er der lys forude. Jens Eriks datter, Louise, der bor i Norge, er i øjeblikket ved at lave en ny, den er næsten færdig. Så det bliver spændende at se det færdige resultat.

Efter generalforsamlingen blev der vist luftfotos fra 1948-1958, hvor der blev fortalt historier om husene og hvem der havde boet der.

En rigtig hyggelig aften.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler