onsdag, maj 29, 2024

Lokalrådet for Nørager og Rørbæk Vi er her endnu… generalforsamling afholdt

André Ellegaard Jensen, formand og kasserer for Lokalrådet for Nørager og Rørbæk.
Kim Hornbech, næstformand og sekretær for Lokalrådet for Nørager og Rørbæk.

Mandag den 28. februar afholdt Lokalrådet for Nørager og Rørbæk generalforsamling i Kig Ind i Nørager.

I beretningen kunne formand, André Ellegaard Jensen, Nørager, berette om, at Lokalrådet i 2021 har uddelt støtte til projekter i Lokalområdet for mere end 60.000 kr. Pengene blev fordelt på 5 projekter, Hjemmeside til Rørbæk by, Flygtningeforeningens Spis-Sammen-Aften, Byparken i Nørager, VedligeHoldet i Nørager, samt nye redskaber til Sortebakkens GF.  – Og vi har allerede fået en ansøgning og bevilget midler her i 2022 – så vi ligger ikke stille hen, udtaler André Ellegaard Jensen.

– Det er dejligt at se de ting, vi støtter, eller de ting, som vi selv har en aktiv andel i, blive til virkelighed – det er i den grad indsatsen værd, tilføjer formanden.

På generalforsamlingen blev Finn Christensen og Gert Rubæk genvalgt til Lokalrådet, og Vagn Flink og Poul Larsen blev valgt som suppleanter.

Blandt de kommende tiltag vil Lokalrådet sammen med de lokalhistoriske foreninger få lavet info-skilte til historisk udvalgte steder i de to byer, som skal være med til at fortælle om lokalområdets historie. Arbejdet med at få udarbejdet tekst til skiltene er allerede i gang.

Kære Rørbæk og Nørager – vi er her endnu – og I må gerne ansøge os…

På det efterfølgende konstituerende møde blev André Ellegaard Jensen valgt til at fortsætte som formand og kasserer, mens Kim Hornbech fortsatte som næstformand og sekretær.

På mødet var der også en ansøgning fra Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind til bl.a. nye plakatskabe og AV-udstyr – denne ansøgning blev imødekommet fuldt ud. 

Næste møde i Lokalrådet forventes afholdt i maj måned.

Kig Ind i Nørager.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler