lørdag, juni 22, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen

Mens krigen raser, skal livet jo gå videre og således også på Sortebakkeskolen, hvor marts måneds skolebestyrelsesmøde er blevet afholdt.

Kim Hornbech.

Af Kim Hornbech
NØRAGER: Imidlertid glider verdens gru ikke ubemærket forbi, og skolen er allerede langt inde i at planlægge, hvordan man tager imod det antal ukrainske børn i den skolesøgende alder, som man må forvente, bliver ved med at ankomme. Endnu afventer man særloven, den såkaldte ukrainerlov, men det er egentlig blot en formalitet, og derfor arbejder Rebild Kommunes krisestab på at forberede bl.a. skolerne.

Flere steder i landet er elever kommet i klemme, da de i kådhed eller tankeløshed har filmet klassekammerater eller lærere og delt dette på det sociale medie Tiktok. Dette er ikke lovligt, og det er forbundet med relativt hårde sanktioner, hvorfor skolebestyrelsen ser på det med nogen bekymring; vi er hverken interesseret i at personale eller elever hænges ud på nettet; ej heller er vi interesseret i, at vores elever kommer i kontakt med retsvæsnet. Skolebestyrelsen diskuterede, hvordan vi kan modvirke, at nogen kommer i klemme, og skolen arbejder allerede med dette, men iværksætter nu en række nye initiativer. 

I den lidt mere muntre afdeling arbejder skolebestyrelsen på, at der skal plantes på græsplænen foran skolen langs cykelstien. Tanken er, at beplantningen skal være til gavn for både mennesker og dyr og dermed skal det gavne biodiversiteten. Insekter og smådyr får et sted at leve og spise, elever og bilister får noget smuk at kigge på og biologi-undervisningen får et levende laboratorium. Skolebestyrelsen har været i kontakt med foreningen Vild med Rebild, som vil rådgive i den videre proces. 

Da det også er valgår, blev der ligeledes nedsat et valgbestyrelse bestående af Skoleleder Gitte Rubæk og Formand Kim Hornbech (som ikke er på valg). Endvidere blev der planlagt valgmøde d. 2. maj klokken 17:00. Interesserede kan derfor allerede nu sætte kryds i kalenderen. 

Elevrådet kunne endvidere fortælle, at der arbejdes på en trivselsdag; en årlig tilbagevendende begivenhed, som har lidt under corona-nedlukningen, men som nu er tilbage. Trivselsdagen er en dag som elevrådet arrangerer for at øge trivslen på skolen. Planen er således, at eleverne i aldersblandede grupper skal på et løb med forskellige samarbejdsøvelse undervejs.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler