lørdag, juli 20, 2024

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening i Ravnkilde

Formand Karen Bjørn bød velkommen til de fremmødte, omkring 32 ialt. 

En særlig velkomst var der til aftenens foredragsholder, Henrik Bugge Mortensen, Skørping, som var indbudt til at fortælle om modstandsbevægelsen og nogle lokale dramatiske begivenheder under 2. verdenskrig.

Ápropos foredragets emne indledte vi aftenen med at synge Mads Nielsens frihedssang fra 1945 En lærke letted med Helge Gårn ved klaveret.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Søren Munk blev foreslået og valgt.

Dernæst formandens beretning. Karen Bjørn indledte med at fortælle lidt om ’Ravnkildespillet’ som er udkommet i et oplag på 300 eksemplarer. Salget har endnu ikke levet helt op til vores forventning, men vi tror det kan skyldes coronanedlukningen, som ramte os umiddelbart efter at spillet kom i handlen.

Åbent hus 2020 måtte aflyses under samme omstændigheder.

Sommerudflugten har ikke kunnet samle de fornødne tilmeldinger de seneste år og vil heller ikke blive afholdt i år.

Åbent hus i september 2021 forløb planmæssigt og var godt besøgt.

Foreningen oplever god opbakning i Ravnkilde og omegn, men også fra tidligere beboere. Man har nu over 400 medlemmer. Heraf bor 52 uden for sognet.

Herefter arkivlederens beretning: Helge fortalte om arkivets samlinger og om besøg i arkivet, på vores hjemmeside og på facebook mv. Ikke  mindst får vi mange henvendelser pr. mail.

Kassererens beretning:  2020: Resultat:  + 1.509 kr. 2021: Resultat:  + 7.347 kr.

Indkomne forslag: Ingen.

På valg til bestyrelsen: Erik Jensen, Britta Christensen og Niels Nielsen (de sidste to  ønskerde at udtræde) Nyvalgt: Knud Nørgaard og Helene Degn. Valg af revisorer: Per Bjørn genvalgt og Finn Jensen nyvalgt i stedet for Knud Nørgård.

Ordstyreren takkede for god ro og orden.

Efter kaffebordet var der foredrag og film med Henrik Bugge Mortensen. Han indledte med en fortælling om Hvidstensgruppen og lokale modstandsfolk, som satte sig op mod Tysklands besættelse under 2. Verdenskrig. Herefter fulgte en film af en times varighed med bl.a. en drabelig aktion ved Hollands-Hus nær Skørping. En gruppe modstandsfolk var i nattens mulm og mørke mødt op i skoven 17.-18. aug. 1943 for at modtage våben og sprængstoffer, nedkastet fra et engelsk krigsfly. Tyskerne opdagede hvad der var på færde, og aktionen blev skæbnesvanger, da én af gruppens medlemmer, Niels Erik Vangsted, under flugten blev taget og likvideret.

Med de pågående krigshandlinger i Ukraine in mente, fik filmen en aktualitet, som vi gerne havde undværet.

Inden formanden, Karen Bjørn, afsluttede aftenen med en tak til Henrik og de mange fremmødte, overrakte hun på lokalarkivets vegne en afskedsgave til Britta Christensen. Britta forlader bestyrelsen efter 31 års tro tjeneste! En varm tak til Britta og et stort bifald fra hele forsamlingen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler