søndag, juni 16, 2024

Generalforsamling i Nørager Pensionistforening

NØRAGER: Nørager Pensionistforening afholdt i forrige uge sin årlige generalforsamling i Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind i Nørager.

Foreningens formand indledte mødet med at mindes de medlemmer,  der er gået bort.

De seneste par år har været meget specielle på grund af Corona. Det har betydet aflysninger. Det ser nu heldigvis ud til at lysne.

Der blev takket for det gode samarbejde til Plejehjemmets Venner, som nu er nedlagt i lighed med plejehjemmet.

Der var også tak til Kig Ind for godt samarbejde gennem mange år med håb om, at det må fortsætte. I bestyrelsen håber man sammen med Kig Ind, at aflyste arrangementer, eventuelt kan tages op igen.

Stolegymnastik er etableret i samarbejde med Rørbæk Omsorgshjem med Sonja Larsen som leder

Inden nedlukningen blev der afholdt følgende aktiviteter: Generalforsamling og banko, 4-dages tur til Sydhavsøerne og Falster Revyen, fællesspisning hos Jan Myrup i Sortebakkehallen, Modeopvisning, foredrag – Familie på farten, Promenade koncert I Aalborg Kultur- og Kongrescenter og Løvfaldstur til Hanherred med Kristen  Stagstrup som guide. 

Efterfølgende lukkede Corona landet ned igen, så det var ikke muligt at afholde de sidste arrangementer. Yderligere måtte man aflyse det planlagte 50 års jubilæum.

Dette blev formandens sidste beretning efter 18 år som formand for Nørager Pensionistforening.

Da formanden ikke ønsker genvalg, ønskede han foreningen held og lykke og stor tak for en oplevelsesrig tid.

Finn Christensen blev genvalgt til bestyrelsen og der var nyvalg til Vibeke Bøgh Kristensen

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og påbegyndt planlægningen af aktiviteter.

Ny formand er Finn Christensen, næstformand Vibeke Bøgh Kristensen, kasserer Conni Chowaniak, sekretær Bente Solvang Poulsen og menigt medlem Ellen Christine Vestergård.

Bestyrelsen er nu klar med de sidste arrangementer for vinterhalvåret og er allerede ved at planlægge det næste halvår.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler