onsdag, april 17, 2024

Ny varmekilde….hvad så!

NØRAGER: Står du med olie- eller gasfyr, er det nu tid til at tage en principiel beslutning om fremtidens energikilde. 

Af Holger Pedersen, Linalyst 53, Nørager
For et år siden var jeg med til at undersøge mulighederne for fjernvarme på Linalyst i Nørager. Sammen med grundejerforeningen gik vi rundt og talte med beboerne. Der er 30 matrikler på udstykningen, og meget hurtigt var der ja fra halvdelen. 

Så kunne AN Energi arbejde videre med diverse tilladelser og kontrakter. Senere fik vi et godt tilbud på ca. 25.000 kr. for tilslutning excl. smedearbejde, som er individuelt fra små 30.000 kr. og opefter, afhængig af de enkelte installationer. Herud over koster det lidt at afmelde naturgas eller sløjfe en olietank. Selve nedlægningen af rør og installationer gik nemt og tog ca. 8 uger for hele området.

Dengang jeg sagde ja til investeringen, stod jeg med et udslidt oliefyr, og jeg kunne spare ca. 5.000 kr. pr. år ved at skifte til fjernvarme. Med de aktuelle oliepriser sparer jeg nu ca. 1.000 kr. pr. måned. Hertil kommer besparelse til skorstensfejer og oliefyrs service.  Alternativt til fjernvarme, som stort set er vedligeholdelsesfrit, kan man vælge at installere en varmepumpe. Desværre er den typisk dyrere at anskaffe, og har en kortere levetid og kræver løbende service.

AN Energi producerer varmen med ca. 20% solenergi med vandbårne solfangere, og resten ved at fyre med bark. Barken er biobrændsel, købes hos lokale savværker og er et affaldsprodukt, som ellers ikke ville kunne udnyttes. Således er varmeproduktionen stort set uafhængig af de svingende energipriser, og prisen for 2022, som blev fastsat før prisstigningerne, holder for hele året. 

En yderligere fordel ved fælles varmeproduktion er, at hvis der kommer nye og bedre energikilder, kan det store fælles anlæg hurtigt omstilles. Så bor du, hvor der kan leveres fjernvarme straks eller på kortere sigt, bør du ikke være i tvivl om valget.

Med venlig hilsen
En glad fjervarmeforbruger i Nørager.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler