torsdag, maj 23, 2024

Hvis minus inklusion er svaret, hvad var så spørgsmålet?

Den konservative byrådsgruppe.

Jeanette Sagan, p.v.a. Konservative i Rebild
I Suldrup har man drevet et inklusionstilbud, som har tilgodeset børn, som har været udfordret af læringsmiljøerne i almenklasserne. På den måde har såvel den stærke, som den mere støjfølsomme elev haft et bedre læringsrum. Et tilbud, som blandt andet KL har rost, og som for blot et år siden gav forvaltningen anledning til at overveje at udvide tilbuddet.

Nu forlyder det, at inklusionstilbuddet, ud over at have kostet for mange penge for Suldrup Skole, måske heller ikke lever op til folkeskoleloven. Og det skal det naturligvis. Alle børn skal have det skoletilbud, de har brug for. Det kan og skal jo løses. Spørgsmålet er bare hvordan? I Det Konservative Folkeparti så vi gerne en politisk drøftelse, der eventuelt udløste en ”lovliggørelse” af det meget roste inklusionstilbud i Suldrup. 

Samtidig ønsker vi konservative en overordnet politisk debat om folkeskolen generelt i hele Rebild Kommune. Vi ønsker en drøftelse af, hvad det kræver, at have lokale inklusionsklasser som lever op til folkeskoleloven og samtidig ikke belaster budgetterne på de enkelte skoler uhensigtsmæssigt. Kort sagt, vi skal som kommune yde og tilbyde den bedst mulige hjælp og læring til alle elever og sikre, at alle elever får de bedste tilbud i hele kommunen. Det nytter ikke, vi læner os tilbage og ser på hvordan der gang på gang forvaltes uden politisk drøftelse. Har vi som politikere fejlet med budgettildelingsmodellen og er skyld i uhensigtsmæssige konsekvenser, må vi tage drøftelsen politisk. Men vi skal gøres opmærksomme på problemet og samtidig være villige til at genoptage drøftelser og forhandlinger og gøre skaden god igen.

For vi må ikke glemme, at der er børnene, det handler om. De skal jo stadig have skoletilbud. Nu skal det bare ske central, hvor tildelingsmodellen tillader det. Det betyder højere pris på såvel det enkelte tilbud, som transporten dertil. Og prisen tør vi slet ikke tænke på, og derfor savner vi også den politiske debat. I Det Konservative Folkeparti tror vi på, at det nogle gange kan betale sig at ændre budgetmodel i forhold til det, der er mest optimalt, fremfor at ødelægge gode tilbud, der ikke passer ind i budgetrammen.

Vi – konservative – undres over, at det aldrig blev drøftet politisk, hvad der var den nødvendige beslutning i forhold til have Inklusionsklasser som tilbud lokalt. For ganske vist er økonomien nu i balance i Suldrup, forudsat at skolen ikke pålægges at betale for de skoletilbud, der skal sættes i stedet for de nu nedlagte. Men det har jo på ingen måde løst de økonomiske kvaler overordnet set, som skoledriften i Rebild Kommune står overfor. Tværtimod.

I Det Konservative Folkeparti er vi enige i præmissen om, at skoler skal drives inden for de økonomiske rammer, de har, men vi tillader os at stille spørgsmålstegn ved, hvad det egentlig er for en opgave, vi er ved at løse? Er det et økonomisk spørgsmål på Suldrup Skole? Eller skal vi tage det lidt mere fra oven og se på den bedste model for hele kommunen? Vi løser altså ingen problemer ved at spille bolden videre blot for at overholde budgettet. Der skal findes en holdbar løsning, der sikrer kvalitet overordnet set. Vi håber alle 25 byrådsmedlemmer er enige i, at det er kvaliteten indenfor budgetrammen der er vigtigst og ikke budgetrammen på de enkelte skoler, der skal være totalt styrende for vores inklusionstilbud. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler