torsdag, maj 23, 2024

Nyt fra Ældrerådet i Rebild kommune

Af Thorkild Bækkelund

Det nye ældreråd i Rebild kommune har anvendt de første måneder af året til at få etableret sit samarbejde og beslutte, hvilke mærkesager, der skal arbejdes med i den kommende periode.

Der har været afholdt en temadag på Haverslev Ældrecenter, hvor mange ideer var på dagsordenen. Her blev der besluttet hovedlinjer i arbejdet, som er, at følge udviklingen på plejeområdet og udviklingen af hjemmeplejen, og at følge moderniseringen af ældreplanen meget nøje. Demensområdet vil ligeledes blive fulgt, og ensomhed blandt kommunes ældre borgere vil ligeledes have ældrerådets opmærksomhed.

Ældrerådet vil have opmærksomhed på de forskellige boligformer, der fremover bliver tilbudt ældre i de kommende år.

Synlighed og samarbejde finder ældrerådet meget vigtigt, derfor arbejdes der lige nu med ideer til netværkssamarbejde, hvor de mange frivillige og foreninger kan indgå. Der tænkes på de mange, som er i berøring med problemstillinger, der kan have betydning for de indstillinger rådet skal videregive til forvaltningen og politikerne.

Et ”senior topmøde” for alle over 60 år indgår også i de arbejdsopgaver, som rådet beskæftiger sig med.

Ældrerådet har et stort ønske, om at blive en tidlig del af et samarbejde med forvaltningen og politikerne om nye tanker og ændringer inden for ældre- og plejeområdet, således der ikke først krydses klinger, når der skal afgives høringssvar.

Det bliver et spændende efterår, som vi kan se frem til.

Senest har ældrerådet udarbejdet budget for de kommende år, som giver mulighed for at realisere de ideer der arbejdes med, hvilket den nuværende tildeling ikke kan rumme.

Ældrerådet formand, Holger Pedersen, har deltaget i møder, hvor der er givet input til det arbejde, som pågår i forbindelse med udarbejdelse af forslag til en ny ældrelov. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler