mandag, april 15, 2024

Pædagoguddannelsen får ny filial i Rebild kommune

REBILD: Fra sommeren 2023 bliver det muligt at uddanne sig til pædagog i Rebild kommune. Professionshøjskolen UCN har sammen med kommunen indgået aftale om at etablere en filial, der skal være med til at sikre, at der ikke bliver pædagogmangel i fremtidens Nordjylland.

Alle analyser peger på, at der bliver brug for endnu flere uddannede pædagoger i fremtiden blandt andet som følge af stigende børnetal og minimumsnormeringer. For Professionshøjskolen UCN, der i dag uddanner pædagoger i Aalborg, Hjørring og Thisted, betyder det, at man allerede fra denne sommer skal optage 103 ekstra pædagogstuderede. Kombineret med en politisk aftale om udflytning af studiepladser fra de største byer har UCN derfor i samarbejde med de nordjyske kommuner set på, hvordan man bedst placerer de mange nye studiepladser.

Rektor Kristina Kristoffersen er glad for, at det nu er lykkedes at indgå en aftale, så man kan gå i gang med arbejdet med at få en ny filial godkendt, så den forhåbentlig kan slå dørene op for de første studerende til studiestart i sommeren 2023.

– Vi kan se, at behovet for flere pædagoger især gør sig gældende i Aalborg og den sydlige del af regionen. Vi har derfor haft en god dialog med borgmestrene i de tre himmerlandske kommuner, og der er enighed om, at en placering i Rebild Kommune vil være optimal både i forhold til behovet for pædagoger og i forhold til, hvor vi forventer at kunne rekruttere de fremtidige studerende, fortæller Kristina Kristoffersen.

Glæde over nye uddannelsesmuligheder
I Rebild Kommune ser borgmester Jesper Greth frem til, at de unge i Himmerland fremover får endnu bedre muligheder for at tage en uddannelse i nærområdet.

– Det er en rigtig dejlig nyhed. En videregående uddannelse vil være et kæmpe aktiv for hele Rebild Kommune. Det vil skabe en hel ny dynamik og forstærke den positive udvikling, området i forvejen oplever i disse år. Pædagoguddannelsen er således et rigtig godt supplement til vores eksisterende ungdomstilbud i form af gymnasiet. Pædagoguddannelsen må forventes også at tiltrække studerende uden for kommunen, som vi glæder os til at byde velkomne. Vi ser meget frem til et godt samarbejde med UCN, og i første omgang glæder vi os til at bistå UCN i processen med at få udpeget, hvor pædagoguddannelsen præcist skal have til huse, siger Jesper Greth.

Det er planen, at filialen skal placeres i Støvring, men det er endnu uvist hvor. Arbejdet med at finde det rette sted er i fuld gang.

Stor fælles opgave
Rektor Kristina Kristoffersen håber, at man vil opleve stor interesse fra de unge for få fingre i en af de mange ekstra pladser på pædagoguddannelsen. Både denne sommer men også fra næste år, hvor den nye filial bliver en mulighed for ansøgerne.

– Der ligger en stor opgave i at tiltrække nok unge til pædagoguddannelsen ikke mindst med de små årgange, som søger ind i de kommende år. Der ligger samtidig en særlig opgave i at få etableret et helt nyt tilbud. Det er derfor vigtigt, at vi som uddannelsesinstitutionen har et stærkt samarbejde med kommunerne i Himmerland om at udbrede kendskabet til den kommende filial, siger rektor for UCN.

Fakta om pædagoguddannelsen på UCN
Pædagoguddannelsen er Nordjyllands største uddannelse. Der blev i 2021 optaget i alt 517 nye studerende på uddannelsen, der i dag har hjemme i både Aalborg, Hjørring og Thisted

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland, der står for praktikpladserne til uddannelsen, har besluttet at øge optaget med 103 ekstra pladser gældende fra den kommende studiestart, så uddannelsen fremover har plads til 620 nye studerende årligt.

De ekstra pladser bliver fordelt med 10 ekstra pladser i Thisted og 30 ekstra pladser i Hjørring, mens der midlertidigt placeres 63 ekstra pladser på campus i Aalborg. Pladserne i Aalborg skal efter planen flyttes til Rebild Kommune, så studerende der starter i studieåret 23/24 kan søge om optagelse på den nye filial i.

Der planlægges 60 pladser årligt i Rebild Kommune ligeligt fordelt mellem sommer- og vinterstudiestart.

Næste skridt i udflytningen af uddannelsen er dels at finde en egnet placering i Rebild Kommune og dels at få godkendt filialen i forbindelse med, at uddannelsesinstitutioner til efteråret kan søge om prækvalificering af nye uddannelser.

Der er ansøgningsfrist til at søge ind på de videregående uddannelser herunder pædagoguddannelsen 5. juli.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler