onsdag, maj 29, 2024

Generalforsamling og Konstituering i Nørager Borger- og Håndværkerforening

NØRAGER: Den 21. april afholdt borgerforeningen i Nørager deres årlige generalforsamling på Nørager Kro. På grund af corona-tiderne blev generalforsamlingen sidste år holdt i oktober måned. Der var således kun gået ½ år siden sidste generalforsamling. Derfor var det ikke mange aktiviteter og begivenheder, som formand André Ellegaard Jensen kunne fortælle om i beretningen. Der var planlagt et julearrangement, som traditionen byder i Nørager i 2021, men dette måtte aflyses på grund af coronaen. Dog havde borgerforeningen konkurrencer, underholdende videoer, mv. på Facebook, samt juletræet på Helgas Plads, så lidt julestemning var der trods alt i byen. 

I beretningen rettedes også en stor tak til byens VedligeHOLD, som gør et stort stykke arbejde med at holde byen i pæn og ordentlig stand. Det ser godt ud – og det pynter, når de har været i sving. Der er også planer om udskiftning af minigolfbanen i Nørager Anlæg i samarbejde med Omsorgshjemmet, men dette vil der komme yderligere nyt om senere på året.

I år kan Nørager Borger- og Håndværkerforening fejre sin 125-års jubilæum. Dette markeres med et arrangement, eller rettere, en fest, til efteråret. Alle vil høre nærmere herom senere.

Der var genvalg af André Ellegaard Jensen, Lasse Leth og Gert Rubæk som bestyrelsesmedlemmer. Finn Christensen og Birgit Jensen valgtes som suppleanter.

Konstituerende møde
På det konstituerende møde 4. maj konstituerende bestyrelsen sig med André Ellegaard Jensen som formand, Gert Rubæk som næstformand, Henriette Pedersen som sekretær, samt Stella Graversen og Lasse Leth som menige medlemmer.

Herunder var der planlægning af foreningens opgaver ved den kommende byfest, planlægning af Sankt Hans-arrangement, samt jubilæumsmarkeringen på dagsordenen. Bestyrelsen forventer, at 2022 bliver et år, hvor meget kan vende tilbage til normalen, både hvad angår byfesten, sankt hans og julens aktiviteter.

– Vi kan mærke at vi trænger til noget mere af alt det som binder os sammen i Nørager, så vi glæder os til årets aktiviteter i Nørager, udtaler bestyrelsen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler