lørdag, juni 22, 2024

Byggeprojekt i Nørager til debat i Folketingets spørgetid

Projektet for boligbebyggelse på gartnerigrundene i Nørager er stødt på en ejendommelig udfordring. 

Af Søren Christensen
Foto: TV fra Folketinget

Folketingsmedlem Marie Bjerre stiller her sit spørgsmål til ministeren.
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, besvarer her spørgsmålet fra Marie Bjerre.

NØRAGER: Rebild Kommune har nemlig ikke ment, at en godkendelse kan finde sted, før erstatningssagen for den tidligere minkfarm, der lå tæt på gartnerierne, er endelig afsluttet med udbetaling af erstatning til ejeren (Jeppe Ugilt).

Den holdning er initiativtagerne til boligprojektet uenig i. Der var nemlig af Regeringen fastsat en sidste frist for ansøgning om ret til genetablering af minkfarme, og den frist har Jeppe Ugilt naturligvis ikke benyttet sig af, da han ikke ønsker farmen genetableret. Jeppe Ugilt har endda skriftligt meddelt kommunen sin beslutning.

Jeppe Ugilt har derfor drøftet sagen med Venstres folketingsmedlem, Marie Bjerre, som på den baggrund har stillet et spørgsmål herom til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn. Det skete i Folketingets spørgetid, onsdag før Store Bededagsferien, og debatten blev udsendt direkte på TV.

Ministeren var for så vidt af samme opfattelse, som Marie Bjerre, og han mente, at kommunen havde fejlfortolket reglerne. Når det først er fastlagt, at farmen ikke genetableres, så må de miljøgodkendelse, der foreligger, også være bortfaldet. Derfor lovede Rasmus Prehn at lade sagen gå videre til de ministerier, hvorunder erstatningssager er placeret. 

Med Marie Bjerres initiativ ser det derfor ud til, at sagen nu er i gode hænder og at den blokering, som kommunen mente at kunne finde, slet ikke eksisterer.

Det er jo ret usædvanligt, at en sag fra Nørager ender på Folketingets bord. Derfor vælger vi i det følgende at bringe følgende et uddrag af debatten.

– – –

Marie Bjerre:
– Er ministeren enig i, at regeringens nølende afslutning på sager om erstatning for regeringens nedlukning af minkfarme er en forhindring for byudvikling i områder tæt på de nedlukkede minkfarme på grund af opretholdelse af minkfarmernes miljøgodkendelser med lugtgrænseværdier. 

Ministeren:
– Jeg har ikke kendskab til godkendelser, der giver anledning til problemer i forhold til udvikling. Jeg har spurgt nogle gange, men er det sådan, at spørgeren har konkrete eksempler, så hører vi gerne om det.

Marie Bjerre:
– Så er jeg rigtig glad for, at jeg får lejlighed til at løfte den her sag, for når jeg løfter sagen, så er det faktisk fordi, der står en hel konkret lokal sag bagved, hvor en sådan miljøgodkendelse er forhindrende for lokal byudvikling. Sagen er den, at i Nørager ligger der – eller lå – en minkfarm lige i udkanten af byen. Den minkfarm er nu tvangs nedlukket. Man ønsker ikke at have mink igen. Jeg kender ejeren. Ejerne har skriftligt meddelt sin kommune, at han ikke ønsker at have mink igen. 

Lige ved siden ligger der et gartneri. Det gartneri vil ejeren gerne sælge. Det er et ældre ægtepar, som er nået pensionsalderen, og man vil rigtig gerne bygge nye huse her. Man vil gerne opføre 35 nye rækkehuse i Nørager, som er en attraktiv by, hvor rigtig mange flytter til. Nørager ligger i Rebild kommune, hvor der er befolkningstilvækst, og hvor masser af børnefamilier flytte til. Når et parcelhus er til salg i Nørager, så ryger det på et par dage. 

Men man får så at vide, at man ikke kan bygge på den her grund, hvor det her gartneri er, fordi grunden ligger lige ved siden af en ejendom, hvor der er en miljøtilladelse til minkhold. Det man får at vide, det er: Jamen når man en miljøtilladelse, så er der en lugtgrænse, og man kan ikke opføre beboelsesejendom inden for den her lugtgrænse, fordi der er lugtgener. Men der er jo ikke længere nogen mink, så der er jo ikke nogen lugtgener. Så mit spørgsmål er: Kan det virkelig være rigtigt, at sådan en miljøgodkendelse er til hinder for, at man kan byudvikle i Nørager, og skal man virkelig vente på, at erstatningssagerne til minkavlerne er helt afsluttede.

Ministeren:
– Det her synes jeg jo er et eksempel på, at det er rigtig godt, at vi har spørgetiden i Folketinget, hvor vi kan få de her konkrete sager op. Det vi har undersøgt i mit ministerium, det er jo, at når det er sådan, at man har sagt ja til at lukke helt ned, så bliver den miljøgodkendelse, man har, ophævet. Så der er noget, der tyder på, at Rebild Kommune administrerer efter en forkert fortolkning, og det må vi prøve at være i en dialog omkring.

Jeg vil gerne prøve at skrive til miljøministeriet og til indenrigsministeriet og prøve at se, om der komme en depeche ud til kommunerne om, hvordan man håndterer de her sager, så vi ikke kommer i den situation som i Nørager.

Marie Bjerre:
– Tak for det. Jeg synes sådan set, at det lyder som et positivt svar. Det vil jeg gerne anerkende og grunden til, at jeg står her i dag, det er også, at jeg håber, at ministeren vil tage den her sag med tilbage til sit skrivebord og undersøge, om man ikke godt kan gøre noget.

Jeg ved, at ministeren selv er valgt i Nordjylland og går op i at vi kan byudvikle i de mindre, byer, der er i samfundet, og det her er en kæmpe hindring. Det virker urimeligt, at en sådan død minkfarm kan få lov til at leve videre. Jeg forstår ministeren sådan, at han vil tage sagen med videre og undersøge hvad man kan gøre her.

Ministeren:
– Der kan jo være helt særlige årsager til, at man har valgt at gøre sådan i Rebild Kommune, og det så gælder Nørager, men jeg synes, at vi gennem en dialog skal prøve at få afklaret det her. Som jeg forstår regelsættet, så burde man kunne gå i gang med anderledes byplanlægning, når man tager minkfarmene ud af ligningen, for den er ophørt.

Maria Bjerre:
– Jeg kan bekræfte, at man her har man i kommunen valgt at inddrage området i kommuneplanen, altså det ligger i området, hvor man vil byudvikle og opføre beboelsesejendomme, så det giver rigtig god mening at opføre nye ejendomme, men det man får at vide, det er altså, at sagen om minkfarmen skal være helt afsluttet, fordi miljøgodkendelsen dellers bliver ved med at virke.

Ministeren:
– Det er så ikke den tolkning, man har i mit ministerium, men nu gør vi det foranlediget af spørgerens spørgsmål, at vi skriver til Miljøministeriet, og til Indenrigsministeriet, og så prøver vi, at få det kommunikeret ud til kommunerne, så man undgår eventuelle andre lignende sager, hvor man forsinker noget, der er en helt nødvendig og rimelig udvikling.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen:
– Spørgsmålet er sluttet på en lykkelig måde. Tak for det. Tak til fru Marie Bjerre. Tak til ministeren.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler