torsdag, juli 18, 2024

Nedslag fra byrådsmødet

Af Peter Hansen, gruppeformand for Socialdemokratiet
Det tog kun 46 minutter for byrådet at arbejde sig gennem denne måneds dagorden. Især et punkt havde vores opmærksomhed i Socialdemokratiet. Økonomivurderingen viser efter tre måneder et forventet merforbrug på driften på 31 mio. kr. uden overførsler, og på anlægssiden er vores planlagte projekter udfordret på grund af de voldsomme prisstigninger. Det kalder på handling i vores fagudvalg, og det kalder på en revurdering af vores anlægsprojekter. Hvad ønsker vi at prioritere under disse nye vilkår, hvor vi ikke kan gennemføre det hele?

Og så går det den rigtige vej i forhold til at sikre boringsnære beskyttelsesområder ved vores vandværker. Processen er godt i gang, hvor Rebild Kommune hjælper de lokale vandværker med ekspropriation af jord.

På trafiksikkerhedsområdet var der grund til at kippe med flaget. Der blev givet en tillægsbevilling, så arbejdet med etablering af signalanlæg ved Hobrovej-Buderupholmvej-Nibevej kan sættes i gang.

 Og i Nørager arbejdes der videre med tre skitseforslag til ombygning af krydset ved Bredgade og Mejlbyvej. Rebild Kommune har allerede opkøbt en ejendom i krydset med henblik på nedrivning for at sikre bedre oversigtsforhold.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler