torsdag, juli 18, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen

Kim Hornbech.

Af skolebestyrelsesformand Kim Hornbech
NØRAGER: Skoleåret går så småt mod sin slutning; i skrivende stund er eksamensperioden begyndt for de ældste elever, og årets dimission begynder at kunne anes i horisonten. Imidlertid summer skolen af aktivitet, hvilket skolebestyrelsen kunne forvisse sig om på det netop afholdte møde. 

Første bidragsyder på dagsordenen var elevrådet, som kunne fortælle om årets trivselsdag, som blev afholdt i april. Trivselsdagen er en årlig tilbagevendende begivenhed (når corona-restriktioner tillader det), som netop har trivsel som sigte. Store og små elever arbejder sammen om at løse forskellige opgaver, som elevrådet har sammensat. Dette giver eleverne en rigtig god mulighed for at mødes på tværs af årgange, og det var igen i år en stor succes. 

Ud over skolens almindelig drift er der for tiden stor fokus på tilstrømningen af ukrainske børn, som følge af krigen i Ukraine. Sortebakkeskolen har derfor fået tre modtagerklasser, hvor de ukrainske børn skal gå til de har tilstrækkelige danskkundskaber til, de kan klare sig i almindelige klasser. 

Derudover var der fest på programmet. Først kommer der, vanen tro, en grundlovsfest, men da grundlovsdag i år falder på en søndag, er grundlovsfesten flyttet til fredag d. 10. juni. Vi opfordrer til, at man allerede nu sætter et kryds i kalenderen.

Den næste fest falder til efteråret i anledning af Sortebakkeskolens 60 års jubilæum. Festen løber af stablen d. 24. september 2022. Sæt også her et kryds i kalenderen. 

Umiddelbart efter skolebestyrelsesmødet var der valg til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsesvalg er normalt ikke det helt store tilløbsstykke, og i år var det således heller ikke nødvendigt at inddrage ekstra områder til parkering. Der var dog tilstrækkelig interesse til, at skolebestyrelsen, ved fredsvalg, kunne afholdes, og i den forbindelse er det en stor fornøjelse at byde velkommen til nyvalgte Daniel Bødker Danielsen og Bente Strunge. Der var genvalg til Mette Alexandersen, Henriette Corneliussen og Anna Marie Toftdal.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler