tirsdag, juni 25, 2024

Så mange vælgere kan stemme til folkeafstemningen

Af Indenrigs- og Boligministeriet
4.262.439 vælgere er optaget på valglisten til folkeafstemningen onsdag den 1. juni 2022. 1.054 af vælgerne bor uden for Danmark.

I alt 4.262.439 personer kan være med til at stemme om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Opgørelsen omfatter også de 17-årige, der senest på valgdagen fylder 18 år, og som opfylder de øvrige krav for at kunne stemme.

Antallet af vælgere er således steget med 42.902, det vil sige 1,0 procent i forhold til folketingsvalget den 5. juni 2019. Ved valget i 2019 kunne 4.219.537 vælgere stemme.

Vælgertallet omfatter:
4.261.069 vælgere (99,97 pct.), der 15 dage før valgdagen var registreret med bopæl i Danmark.

316 vælgere (0,007 pct.), der i perioden mellem 15 og syv dage før valgdagen er flyttet fra udlandet til Danmark og har anmeldt flytningen til kommunen.

1.054 vælgere (0,02 pct.), der bor i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, og som efter anmodning er optaget på valglisten efter reglerne om udlandsdanskeres valgret.

Antallet af danskere bosat uden for Danmark, der er optaget på valglisten, er faldet med 2.351 i forhold til folketingsvalget i 2019. Dengang var antallet 3.405.

Det endelige vælgertal, der bliver opgjort på selve valgdagen, vil på grund af dødsfald og flytninger til udlandet, Færøerne og Grønland i tiden indtil valgdagen blive lidt mindre end 4.262.439.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler