lørdag, juli 20, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen

 

Kim Hornbech.

NØRAGER: Et skoleår går på hæld, og således blev rækken af skolebestyrelsesmøder for skoleåret 21/22 også afsluttet. Det var et møde, der var præget af udfordringer, som skolen står overfor; udfordringer som bunder i en økonomi, der er presset. Det er økonomien på alle kommunens skoler, og det er økonomien på rigtig mange af landets skoler.

For Sortebakkeskolens vedkommende er det særligt specialområdet, som stikker af. Skolen tildeles en pulje fra kommunen oveni tildelingen til normalområdet, og så er det skolens opgave at bruge denne pulje til dels at inkludere, dels at betale for specialskoler, når inkludering på skolen ikke er tilstrækkeligt eller formålstjenlig. 

Skolebestyrelsen udarbejder som bekendt en række principper eller politikker for skolens daglige virker, og disse gennemgås jævnligt for at sikre, at de stadig er dækkende. Derfor blev anti-mobbe-strategien nærlæst på seneste møde. Skolebestyrelsen havde kun små ting at bemærke, men det førte alligevel til en diskussion om trivsel blandt eleverne i almindelighed. Den største udfordring er den digitale; eleverne møder jo ikke bare hinanden i skolen, men også på en lang række digitale platforme. Denne verden er mindre reguleret end skolegården, og det er lettere at skrive noget som er ubehageligt for andre, da man ikke står ansigt til ansigt. Skolebestyrelsen anbefaler, at man involverer sig i sine børns digitale liv. 

Siden sidste møde havde der også været grundlovsfest – selv om det ikke faldt på Grundlovsdag. Dette blev evalueret, og der var meget positive tilkendegivelser. Dels var der begejstring over, hvor mange forældre der var dukket op på en almindelig fredag, dels var der begejstring over elevernes deltagelse på scenen, i boder og andre steder. Desuden var der en rigtig god stemning.

Sortebakkeskolen har som følge af flere modtageklasser og flere specialklasser været ude at ansætte, og skolebestyrelsen blev informeret om nye, dygtig medarbejdere som er kommet ombord. Velkommen til disse.

Skolebestyrelsen sagde slutteligt farvel og tak for indsatsen til Erna Sørensen, som har været medlem af skolebestyrelsen gennem 8 år og til Jan Krebs, som har været medlem i 4 år.
Af skolebestyrelsesformand Kim Hornbech

Glimt fra Grundlovsfesten.


Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler