onsdag, april 17, 2024

Sommergruppemøde i Det Konservative Folkeparti

REBILD: Det Konservative Folkeparti i Rebild afholdt mandag sommergruppemøde. Byrådsgruppe og bestyrelse var samlet til en status over de første seks måneder i den nye byrådsperiode. 

Gruppeformand Lene Aalestrup kunne med glæde konstatere, at samarbejdet i byrådsgruppen fungerer rigtig godt og samtidig opnås politiske resultater. 

Den konservative gruppe kæmpede blandt andet for, at den nye daginstitution i Skørping ikke skulle placeres på idrætsområdet. Det har hele vejen i forløbet, været en mærkesag for konservative, at idrætsområdet skulle bevares, og bemærkede allerede på byrådsmødet i november 2021, at daginstitutionen skulle placeres i nord, så den fremtidige byudvikling blev sikret. 

Lene Aalestrup konstaterede også, at det kan mærkes, at arbejdsbyrden nu er fordelt på seks mandater mod tre i den forrige byrådsperiode. Byrådsgruppen dækker over alle områder og har medlemmer i alle udvalg. 

Fingeren er på pulsen på alle områder. Men det er ikke nok. Det Konservative Folkeparti vil have baglandet inddraget i de politiske beslutninger. Det har i mange år været en tradition i Det Konservative Folkeparti, at invitere alle medlemmer til politisk drøftelse af alle dagsordenspunkter. Den tradition fortsætter, og hen over sommeren indkalder bestyrelsen til lokalmøder for alle medlemmer. Lokalmøderne afholdes i fire områder, med en fælles dagsorden, men med mulighed for også at diskutere lokalpolitik. På møderne vil de lokale politikerne være til stede med repræsentanter fra bestyrelsen. Lokalmøderne er vigtige for dialogen med baglandet og er medvirkende til, at den lokale konservative politik er noget vælgerne, står bag.

Formand Bjarne Villadsen takkede, med stolthed i stemmen, byrådsgruppen for et godt samarbejde. Byrådsgruppen er kommet overordentlig godt fra start og i bestyrelsen fortsætter det gode arbejde. Det Konservative Folkeparti er velfungerende på alle fronter og efter sommerferien tager vi fat på et spændende politisk efterår.

Sommergruppemødet blev afsluttet med middag på Bella Italia og om få uger holder alle en velfortjent sommerferie.

Af Karen Eriksen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler