lørdag, juli 13, 2024

”Sigt efter det lykkelige liv – ikke det perfekte”

Pressede unge: På Rebild Kommunes Uddannelsesråds seneste møde, blev ”Sundhedsprofil for børn og unge 2021” drøftet. Særlig en ting skiller sig negativt ud, og de unge er enige: Der er for stort pres på.

Af Rebild Kommune
REBILD: Sundhedsprofilen blev offentliggjort i marts i år, og selvom den viser, at de fleste børn og unge har det godt og trives, er der alligevel tendenser, som peger på, at børn og unge oplever et stigende pres. Byrådsmedlem Peter Hansen blev på mødet konstitueret som formand for Uddannelsesrådet, og han ser meget alvorligt på tendensen:

– Først og fremmest er det jo glædeligt, at langt de fleste unge har det godt – det skal vi for enhver pris bevare! Men vi kan også se, at flere og flere i målgruppen føler sig pressede. I skolen, i fritiden og måske især af de idealer, de møder på de sociale medier. Alt for mange går rundt med en følelse af, at de skal være perfekte hele tiden, i alt hvad de gør, og det er der naturligvis ingen, der kan leve op til. En yderligere tendens, vi kan se, er, at det helt klart er pigerne, der oplever det største pres, siger Peter Hansen

I undersøgelsen har 74 % af eleverne i 8. klasse svaret at de “har det rigtig godt eller godt for tiden” i skolen, mens tallet er 89 % når de er derhjemme. På den anden kan man se, at i 8. klasse svarer 30 % af pigerne og 16 % af drengene, at de “tit eller meget tit oplever at have for meget at se til.” I undersøgelsen har man spurgt elever i 5. og 8. klasse. 

De unge presser sig selv
Presset kommer først og fremmest fra de unge selv, og de fire unge medlemmer af Uddannelsesrådet, kunne bekræfte den tendens. Peter Hansen fortæller fra mødet:

– De unges repræsentanter i rådet bekræfter det billede, sundhedsprofilen tegner, at forventningerne til hvad man selv skal præstere, til tider kan blive alt for meget. Og de fortæller – hvad der næsten er endnu værre – at de er bange for at tale om det. At det er svært at indrømme, at man ikke synes, man kan leve op til det perfekte liv. Og det følger det samme mønster som på landsplan, at det især er pigerne, der føler sig pressede.

Peter Hansen roser i øvrigt de unge medlemmer for deres store og engagerede indsats i Uddannelsesrådet.

Ingen løsning fra den ene dag til den anden
Problemet er reelt, og formanden forsikrer, at det er noget Uddannelsesrådet tager meget alvorligt og vil have fuld fokus på, allerede efter sommerferien. Og selvom det ikke er noget, der kan løses fra den ene dag til den anden, ser han nogle andre tendenser, der forhåbentlig kan blive en del af løsningen:

– Regeringen sætter i disse år kommunerne fri af flere regler og love på forskellige områder. I Rebild Kommune er det for eksempel på dagtilbudsområdet, mens det i andre kommuner er på skoleområdet, og det ser ud til at ville spredes til hele landet. Og jeg er sikker på, at hvis vi på de enkelte skoler i højere grad får mulighed for at finde lokale løsninger, ja så kan det være en del af det, der skal til for at lette presset fra de unge. Til sidst vil jeg give et råd til de unge, som forhåbentlig kan være en hjælp her og nu: I skal sigte efter det lykkelige liv, ikke efter det perfekte liv.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler