torsdag, april 18, 2024

Søndagens tekst

På søndag den 21. august er det 10. søndag efter trinitatis og evangeliet er fra Matthæus kap. 11 vers 16 til 24.

Af Svend Schultz-Hansen
Jesus sagde om sin tid: ”…de ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte, og I dansede ikke, vi sang klagesange og I sørgede ikke”. De, der sang og spillede, var Johannes Døberen og Jesus. Den ene spillede i dur den anden i mol, men ingen ville høre på dem.

Jesus spillede i dur og til dans i syndsforladelsens glæde, men det var for meget, og man sagde: ”Se den fråser og dranker, ven med toldere og syndere”. Johannes Døberen derimod levede et liv i streng nøjsomhed, men det var for meget til den anden side eller, som Jesus siger det: ”Han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat”.

Jesus og Johannes spillede sammen, men ingen ville sørge over synden med Johannes eller glæde sig over nåden med Jesus.

Vor kristne dåb er på samme tid en dåb med vand og en dåb med Helligånd. Der er i dåben en overøsning af den døbte med tre håndfulde vand og en overøsning af den døbte med Guds ord i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Overøsningen med vand er Johannes Døberens dåb, og den døbtes syndsbekendelse. Overøsningen med Guds ord i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn er Jesusdåben med syndernes forladelse som gave.

Johannes Døberen spillede i mol med sin klagesang om omvendelse og syndsbekendelse og Jesus spillede i dur i syndsforladelsens lys og glæde.

Johannes Døberens omvendelsesprædiken er frelsens forudsætning. Den er forudsætningen for, at Herrens komme bliver til renselse og ikke til udrenselse, til dåb med Helligånden og ikke til dåb med ild. 

Med sin vanddåb til omvendelse og syndsbekendelse baner Johannes vejen for Jesus, så Jesus kan følge efter med sin Helligåndsdåb, syndsforladelsen. I vor dåb er de to dåb eet, for syndsbekendelsen i vanddåben og syndsforladelse i Helligåndsdåben kan ikke skilles ad.

Johannes Døberen er død, men i dåben synger Jesus hans klagesang, så vi kan sørge over vore synder, og spiller på sin fløjte, så vi kan danse i syndsforladelsens glæde.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler