lørdag, juli 13, 2024

Nøragers pensionistforening fik et nyt æresmedlem

Ved fællesspisningen forleden fik Nørager Pensionistforening et nyt æresmedlem, idet foreningens formand gennem 18 år, Søren Pedersen, blev påskønnet med et æresmedlemskab for en mangeårig indsats. 

Gennem alle årene i bestyrelsen har Søren været formand for foreningen og har ydet en utrolig stor gerning, som medlemmerne har nydt stor gavn af. Omvendt har det også været til stor glæde for ham og Lisbeth, at mange ting er lykkedes, og selv om det umiddelbart var en svær overgang ikke at skulle tage vare på så mange ting, nyder han alligevel, at der er nye kræfter i bestyrelsen. 

Han har dog ikke helt sluppet arbejdet, idet han sørger for, at de udenbys medlemmer får bladet ”Danske Seniorer” i deres postkasser.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler