lørdag, juli 20, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen

Mens en sensommersol bagte ned over Sortebakkeskolen, mødtes den nye skolebestyrelse til skoleårets første møde. 

Kim Hornbech.

Af Kim Hornbech
NØRAGER: Skolebestyrelsen har som bekendt haft valg, og det var således første gang at den nye bestyrelse (næsten) var samlet. Derfor var det første punkt på dagsordenen også konstituering, som gik hurtigt og fredeligt. Således blev både formand, undertegnede og næstformand, Peter Mark, genvalgt. Skolebestyrelsens øvrige forældremedlemmer er Anna Marie Toftdal, Henriette Korneliussen, Mette Alexandersen, Bente Strunge, og Daniel Bødker Sindalsen. Bestyrelsen tæller i øvrigt ledelses- og medarbejderrepræsentanterne Gitte Rubæk, Lotte Aggerholm Pedersen, Louise Krone Heinze og Lau Mellemgaard Eskildsen. Desuden vil elevrådet stille med medlemmer, når den er blevet konstitueret. 

På dette første mødes dagsorden var der kun få punkter, men skolebestyrelsen talte kort om forberedelserne til Sortebakkeskolens store jubilæumsfest den 24. september 2022. Her vil skolens tres års jubilæum blive fejret behørigt, og man kan allerede nu sikre sig en billet til festen.

Endvidere talte skolebestyrelsen kort om ’google-chromebook-gate’, som har ramt nogle sjællandske skoler; dog er vurderingen fra Rebild Kommune, at alle GDPR-regler overholdes. Personfølsomme oplysninger er placeret på Aula og Meebook, som er beskyttet efter reglerne.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler