lørdag, juli 20, 2024

Uddrag af byrådsmøde august 2022

Af Mikkel Højsleth (Konservativt byrådsmedlem og folketingskandidat) og Kim Hornbech (førstesuppleant)

Mens eftermiddagssolen varmede Terndrup Rådhus, søgte byrødderne sammen for at holde efterårets første byrådsmøde. Dagsordenen havde på store og små punkter, som affødte hhv. diskussion og tavs samtykke.

Lene Aalestrup modtog ridderkorset.

Imidlertid tog borgmesteren ordet, inden den ordinære dagsorden begyndte. Han skulle nemlig uddele et ridderkors til Lene Aalestrup (C). Borgmesteren fremhævede hendes kæmpe indsats i det lokale demokrati, og at ridderkorset skulle ses som en særlig påskønnelse for dette. Borgmesteren opfordrede endvidere Lene Aalestrup til at fortælle Dronningen om alle Rebilds fortræffeligheder, når hun skal over og takke for ridderkorset.

Borgmesteren overrakte herefter Lene Aalestrup ridderkorset, mens blitzlyset glimtede og klapsalver afsluttede festligholdelsen.

De første punkter på den ordinære dagsorden var økonomien. Først små tilføjelser til regnskabsåret 21 og dernæst en orientering om økonomien 2022 – som situationen er hidtil. Kommunens økonomi bærer præg af, at der har været generelle prisstigninger, og der har således været et ekstra forbrug på 67 mio. kr., hvis tallet fremskrives for hele året. Dette kan hæves i kasse, men det er selvsagt en væsentlig forringelse af kassebeholdningen. Dermed kan det heller ikke undgås at påvirke budgettet for 2023.

Prioritering af anlæg kom igen på dagsordenen. Det har flere gange været behandlet, og det gav også denne gang anledning til drøftelser. Først var der uenighed om, hvorvidt det skulle til afstemning eller behandles senere; dernæst gav det anledning til generelle betragtninger om prioritering af kommunens anlægsbudget.

Affaldsgebyret var også på dagsordenen, da Rebild Kommune skal have ny affaldsordning med øget fokus på sortering. Dette påvirker containerne, og det skulle på sigt give borgerne en lille besparelse. Byrådet godkendte i enighed indstillingen.

Den nye affaldssortering medfører også, at der skal købes nye affaldscontainere; der er mulighed for at bruge opsparede midler, men det vil kræve endnu et kassetræk i kommunekassen. I stedet kan man lease containerne med enten en variabel eller fast forrentning. Socialdemokratiet foreslog et kassetræk, og at kommunen skulle låne forsyningen resten. De Konservatives Mads Holm Danielsen argumenterede for at følge indstillingen. Enhedslisten bakkede op om socialdemokratiets forslag. Dette førte til afstemning. For stemte Konservative, Venstre og Radikale. Imod stemte Enhedslisten, Fælleslisten og Socialdemokratiet. (SF havde meldt afbud.) 

Rebild Kommune har tidligere vist interesse for et forsøg med frie bymidter, og regeringen har udvalgt Støvring som forsøgsby. Det giver mulighed for at se bort fra dele af de regler, der ellers gælder for bymidter, og samtidig giver det mulighed for medfinansiering af de tiltag, som man ønsker dig. Forvaltningen arbejder på færdiggøre den endelig ansøgning. Interessenter indkaldes til møder og workshop om det videre forløb. Der luftedes bekymring for finansieringen og den betydning, som dette får for naturen og det grønne i byrummet. Behandlingen er dog ikke endelig, og derfor vil byrådet få mulighed for senere at godkende eller afvise.

Dernæst fulgte en række behandlinger af lokalplaner og bevillinger. Således blev lokalplan for Himmerlandsbyen sendt i høring, lokalplan for sundhedshuset i Støvring godkendtes og en strategi for hærvejens vandre- og cykelruter med 15 kommuner og Nordeafonden blev ligeledes godkendt. Det samme blev projekterne i Stubhuset og Stensbohallen.

Imidlertid førte støjberegningerne på padel-tennisanlæggene i Bælum/Solbjerg og i Støvring Tennisklub til diskussion. Det har vist sig at der også skal laves støjberegninger, og disse er dyre. Fælleslisten understregede, at sagsgangen kan blive knudret for idrætsforeninger, og kravet om støjberegning kunne måske tilsidesættes af kommunen. Borgmesteren gjorde dog opmærksom på, at en overtrædelse af støjgrænserne kan lukke anlæggene efterfølgende.

Mikkel Højsleth (C) påpegede, at det er yderst beklageligt, at kravet om støjberegning kom i sidste øjeblik. Han påpegede at, det virker tosset, at vi skal begrænse idrætten, når vi samtidigt i trivselsmålinger kan se at kommunens børn og unge mangler motion og samvær. Tilskud til støjberegning blev bevilliget i enighed uden afstemning.

Sidst læste kommunaldirektør Christian Hesthaven referatet op, og byrødderne kunne dernæst skrive under på, at de stod inde for indholdet. Herefter hævedes mødet, og byrødder og tilhørere kunne søge ud i aftensolen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler