torsdag, april 18, 2024

Fåredag på skybrudsdag

Det nyttede ikke så meget, at Boldrup Museum havde dejligt, tørt sommervejr til det meste af sit store årlige arrangement søndag eftermiddag, Fåredag, når resten af Himmerland på det nærmeste var oversvømmet af vandet fra adskillige skybrud. Det virkede i hvert fald til, at gæsterne var blevet hjemme i deres tørre stuer i stedet for at besøge det lille museum langt ude på landet. 

Arrangøren, Boldrup Museumsforening, måtte konstatere, at besøgstallet slet ikke nåede op på det vanlige niveau, når der bliver afholdt Fåredag.

– Indtil lidt før kl. 14.30 havde vi rigtigt dejligt vejr, men vi kunne høre på gæster fra, ja, stort set alle byer omkring os, at regnen væltede ned, så vi var godt klar over, at der nok ikke ville komme så mange mennesker. Men dem der kom, havde til gengæld en rigtig god dag. Folk har hygget sig, og vores frivillige aktører har også haft lidt bedre tid til at snakke med hinanden, og nu håber vi bare, at vejrguderne er mildere stemt, når vi holder Fåredag næste gang, fortæller en noget fugtig formand for Boldrup Museumsforening, Bjarne Hansen.

Arrangementets titel, Fåredag, henviser til, at det er på denne dag, museets får bliver klippet, og der blev da også fulgt interesseret med, når fåreklipperen, Thorkild Nielsen, klippede fårenes tykke uld af. Som altid var der også nogle af børnene, der selv fik lov til at forsøge sig som fåreklippere. 

På museets marker arbejdede foreningen Hestefolket hele dagen med deres store, flotte arbejdsheste. Der blev kørt ture i hestevogn, skudt med bue og pil, lavet rebslagning, og over alt var der aktivitet på det lille museum. Som sagt blev det meste af arrangementet afholdt i tørvejr, og da middagsmaden skulle spises, kunne gæsterne da også sidde ved borde og bænke rundt om på græsarealerne og nyde mad og sensommervejr. Det var først da dagens fortæller, Karsten ’Kortbuks’ Hansen var i gang med at fortælle om sin egen tilknytning til livet som husmand, at regnen nåede til Boldrup. Mange valgte derefter at trække ind i tørvejr, hvor der blev serveret kaffe og hjemmebag. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler